Từ 01/07/2024, công chức có thể tăng lương hơn đến 32%: Mức lương cao nhất là bao nhiêu?

15:51, Thứ bảy 18/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tiền lương trung bình của công chức, viên chức tính từ ngày 1-7-2024 có thể tăng hơn đến 32% so với thu nhập bình quân của lao động.

Mức lương cao nhất của công chức, viên chức

Căn cứ Nghị quyết 104/2023/QH15, chính thức từ ngày 1-7-2024, nước ta sẽ bắt đầu thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Nguồn kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương được bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và ngoài ra là một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước. Ngoài cải cách tiền lương, nước ta đồng thời tiến hành điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng cũng như trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội hiện đang gắn với lương cơ sở.

Mức lương cao nhất của công chức, viên chức có trình độ cao dự kiến có thể vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

Mức lương cao nhất của công chức, viên chức có trình độ cao dự kiến có thể vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

Với mục tiêu thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1-7-2024 phải bảo đảm công bằng, tổng thể và thống nhất. Việc xây dựng thang, bảng lương dựa trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn chưa hề có bất cứ văn bản nào quy định cụ thể về mức lương mới của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1-7-2024 được ban hành. Tuy vậy, cũng đã có một số thông tin hé mở về mức lương mới được Chính phủ và các Bộ đưa ra.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tiền lương trung bình của công chức, viên chức tính từ ngày 1-7-2024 có thể tăng hơn đến 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương hiện rơi vào khoảng 7,5 triệu đồng/tháng.

Thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm 2 phần chính đó là lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và tất cả các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Ngoài ra, còn bổ sung tiền thưởng. Trog đó tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm nhưng không bao gồm phụ cấp.

Thêm nữa, chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ mức 1 - 2,34 - 10 hiện nay lên tỉ lệ 1 - 2,68 - 12. Điều đó có nghĩa là mức lương khởi điểm của công chức, viên chức trình độ đào tạo đại học được điều chỉnh tăng từ hệ số 2,34 lên hệ số 2,68. Mức lương cao nhất của công chức, viên chức với vị trí chuyên gia cao cấp cũng được điều chỉnh tăng từ hệ số 10 lên hệ số 12.

Như vậy, mức lương khởi điểm của công chức, viên chức trình độ đào tạo đại học khi bắt đầu tuyển dụng có thể tăng lên khoảng 4,2 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, mức lương cao nhất của công chức, viên chức có trình độ cao dự kiến có thể vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

05 bảng lương mới khi cải cách tiền lương

05 bảng lương mới khi cải cách tiền lương

05 bảng lương mới khi cải cách tiền lương

Cải cách tiền lương từ 1/7/2024 sẽ xây dựng 05 bảng lương dựa theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để thay thế bảng lương hiện hành. Khi chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng. Cụ thể sẽ xây dựng 05 bảng lương mới sau đây:

- 01 bảng lương chức vụ áp dụng đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức hiện giữ chức vụ lãnh đạo;

- 01 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức. Bảng lương này áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

- 01 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an tính theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm;

- 01 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

- 01 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an. Trong đó cần giữ độ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang với công chức hành chính như hiện nay.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm