Từ 1/7 năm nay, mức lương mới tăng 5 triệu hay 10 triệu cho công chức, viên chức?

16:42, Thứ sáu 10/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Người dân cả nước đang mong chờ mức lương mới từ ngày ngày 1/7/2024. Liệu mức lương mới sẽ tăng 5 triệu hay 10 triệu cho công chức, viên chức?

Người dân cả nước đặc biệt những người đang làm việc trong khu vực công đang mong chờ mức lương mới từ ngày ngày 1/7/2024. Liệu mức lương mới sẽ tăng 5 triệu hay 10 triệu cho công chức, viên chức?

Mức lương mới khi cải cách tăng 5 triệu hay 10 triệu cho công chức, viên chức?

Từ ngày 1/7/2024, nước ta sẽ thực hiện cải cách tiền lương. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao đời sống và đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong khu vực công. Dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30%.

Từ ngày 1/7/2024, nước ta sẽ thực hiện cải cách tiền lương.

Từ ngày 1/7/2024, nước ta sẽ thực hiện cải cách tiền lương.

Ngoài ra, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương và 10% tiền thưởng.Chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 như hiện nay lên 1 - 2,68 - 12.

Do đó, mức lương thấp nhất của công chức viên chức sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng của công chức viên chức có trình độ trung cấp, hệ số lương 1,86 hiện nay.

Mức lương trung bình của công chức viên chức cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Hiện nay công chức viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của công chức viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (bằng lương bộ trưởng) cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Mức lương mới cao nhất của công chức viên chức dự kiến cũng vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

Như vậy, nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng thì mức lương mới trung bình của công chức viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).

Có thể thấy, mức lương mới từ 1/7/2024 của công chức viên chức sau khi cải cách tiền lương có thể tăng trung bình lên gần 10 triệu đồng/tháng (đã tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng) so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng). Tuy nhiên, cụ thể vẫn phải chờ đợi các văn bản tiếp theo.

Để bảo đảm đối tượng cán bộ, công chức này có đời sống đáp ứng được ở một mức tiền lương cố định nào đó, hiện nay Bộ Nội Vụ đang xin một mức lương khoảng trên 5 triệu. Đây là mức lương tối thiểu vùng áp dụng với các đối tượng này. Tuy nhiên con số này còn phải được sự nhất trí của Bộ Chính trị.

Tóm lại, mức lương mới từ 1/7/2024 của công chức viên chức sau khi cải cách tiền lương có thể tăng trung bình lên gần 10 triệu đồng/tháng so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương. Ngoài ra, đối với cán bộ, công chức có mức lương cơ bản thấp hơn mức lương thấp nhất của vùng một áp dụng đối với khu vực doanh nghiệp có thể được tăng khoảng trên 5 triệu nếu được Bộ Chính Trị thông qua.

09 loại phụ cấp được giữ nguyên so với hiện nay

Có 9 loại phụ cấp được giữ nguyên so với hiện nay.

Có 9 loại phụ cấp được giữ nguyên so với hiện nay.

09 loại phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) sẽ tiếp tục áp dụng gồm:

- Phụ cấp kiêm nhiệm;

- Phụ cấp thâm niên vượt khung;

- Phụ cấp khu vực;

- Phụ cấp trách nhiệm công việc;

- Phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp theo nghề;

- Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn;

- Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính;

- Phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm
Từ khóa: