Từ ngày 01/07, đang dùng Căn cước công dân có bắt buộc phải đổi sang thẻ Căn cước không?

13:23, Thứ năm 30/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Khi Luật Căn cước chính thức có hiệu lực, thẻ căn cước công dân sẽ được đổi tên thành thẻ căn cước. Vậy, vì sao phải đổi tên thành thẻ căn cước?

Khi Luật Căn cước chính thức có hiệu lực, thẻ căn cước công dân sẽ được đổi tên thành thẻ căn cước. Vậy, vì sao phải đổi tên thành thẻ căn cước?

Đổi tên thành thẻ căn cước

Công an TP.HCM giải thích lý do đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước. Việc đổi tên thành thẻ căn cước là để phù hợp, thống nhất với tên gọi của các loại thẻ nhân dạng thông tin công dân của các nước trên thế giới hiện nay (Identity Card - Thẻ căn cước hay thẻ nhận dạng cá nhân).

Đổi tên thành thẻ căn cước từ ngày 01/07/2024

Đổi tên thành thẻ căn cước từ ngày 01/07/2024

Bên cạnh đó, với việc mở rộng, tích hợp nhiều thông tin vào thẻ căn cước thì thông tin trên thẻ và thông tin được tích hợp vào thẻ không chỉ đơn thuần là thông tin cơ bản của công dân như trước đây. Chính vì vậy, việc đổi tên sẽ bảo đảm tính bao quát hơn và không tác động đến tâm lý người dân vì tại Điều 46 Luật Căn cước đã quy định rõ các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ CMND, thẻ CCCD vẫn nguyên hiệu lực pháp luật; thẻ CCCD quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị như thẻ căn cước được quy định tại Luật này.

Như vậy, việc đổi tên thẻ CCCD thành thẻ căn cước sẽ không tác động đến chi ngân sách nhà nước, chi phí của xã hội.

Lợi ích bổ sung thông tin lưu trữ trong các CSDL

Hiện nay, Bộ Công an đang cung cấp nhiều dịch vụ khai thác thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư cho các bộ, ngành, địa phương. Cụ thể:

- Dịch vụ xác thực thông tin công dân;

- Dịch vụ xác thực thông tin hộ gia đình;

- Dịch vụ tra cứu thông tin công dân;

- Dịch vụ gợi ý số định danh cá nhân yêu cầu có số CMND;

- Dịch vụ gợi ý số định danh không yêu cầu có số CMND;

- Dịch vụ xác nhận số định danh cá nhân và số CMND…

Các dịch vụ này trong thời gian qua đã được triển khai rất hiệu quả, đem lại nhiều thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó còn tạo dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương sử dụng; tạo dựng CSDL ban đầu chính xác, không phải tốn chi phí thu thập, làm sạch ban đầu. Các bộ, ngành, địa phương tiết kiệm được chi phí thu thập, làm sạch dữ liệu về dân cư khi có thể khai thác, sử dụng thông tin có sẵn trong CSDL quốc gia về dân cư.

Đối với cá nhân, không phải kê khai nhiều lần, làm việc với nhiều cơ quan Nhà nước khác nhau để cung cấp thông tin cá nhân; thuận lợi trong việc khai thác, sử dụng thông tin mình đã cung cấp vì dữ liệu này đã có tập trung ở CSDL quốc gia về dân cư, CSDL căn cước.

Thẻ căn cước mới có nhiều lợi ích cho người dân

Thẻ căn cước mới có nhiều lợi ích cho người dân

Người dân không phải đổi thẻ căn cước mới nếu chưa có nhu cầu

Theo quy định tại Điều 46 Luật Căn cước có 4 điều khoản chuyển tiếp. Trong đó có quy định thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật Căn cước có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ, được cấp đổi sang thẻ căn cước khi công dân có yêu cầu.

Do đó, người dân không phải đến cơ quan quản lý để tích hợp, khai báo thông tin, trừ trường hợp có yêu cầu cần đổi thẻ hoặc bổ sung, thay đổi nội dung nào đó liên quan đến cá nhân thì mới đến cơ quan chức năng để cấp đổi thẻ.

Về thu thập dữ liệu mống mắt, khi người dân đến làm thẻ Căn cước mới, đến cấp đổi lại thẻ Căn cước thì cơ quan quản lý sẽ thu thập thông tin bằng thiết bị chuyên dụng để làm giàu dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm