Từ 1/7 tới đây, đổi từ CCCD sang thẻ căn cước có làm thay đổi số thẻ không?

12:05, Thứ sáu 24/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày 1/7 tới đây, người dân sẽ được cấp thẻ Căn cước. Vậy khi đổi từ CCCD sang thẻ căn cước liệu có làm thay đổ số thẻ không?

Khi đổi từ CCCD sang thẻ căn cước liệu có làm thay đổi số thẻ không?

Theo Điều 19, Luật Căn cước công dân 2014, số thẻ CCCD đồng thời là số định danh cá nhân. Theo quy định, số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Dùng số định danh để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác các thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Số định danh cá nhân của mỗi người do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và tiến hành cấp cho mỗi công dân Việt Nam và không lặp lại ở người khác.

Đổi từ CCCD sang thẻ căn cước sẽ không hề làm thay đổi số thẻ.

Đổi từ CCCD sang thẻ căn cước sẽ không hề làm thay đổi số thẻ.

Luật Căn cước 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 vẫn tiếp tục quy định về số định danh cá nhân của Công dân Việt Nam. Theo đó, số định danh cá nhân của công dân Việt Nam cũng sẽ do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập cho công dân Việt Nam. Số định danh này do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và xác lập riêng cho mỗi công dân Việt Nam và không lặp lại ở người khác. Theo Luật căn cước, số định danh cá nhân của công dân Việt Nam cũng dùng để cấp thẻ căn cước và giúp khai thác thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trung tâm dữ liệu quốc gia và cổng dịch vụ công cũng như hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Do đó, có thể thấy rằng việc đổi từ CCCD sang thẻ căn cước sẽ không hề làm thay đổi số thẻ.

Có bắt buộc phải đổi từ CCCD sang thẻ căn cước không?

Theo quy định về chuyển tiếp, thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước thời điểm ngày 01/7/2024 sẽ có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì sẽ được cấp đổi sang thẻ Căn cước.

Đối với Thẻ Căn cước công dân hết hạn sử dụng từ thời điểm ngày 15/01/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì sẽ tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Như vậy, thẻ Căn cước công dân dù là mã vạch hay thẻ gắn chip thì vẫn được sử dụng bình thường nếu thời hạn sử dụng trên thẻ vẫn còn. Thẻ Căn cước công dân chỉ được đổi sang thẻ Căn cước nếu người dân đó có nhu cầu đổi.

Quy định về độ tuổi được cấp thẻ Căn cước

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

Căn cứ Điều 19, Luật Căn cước 2023, người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam với độ tuổi cấp thẻ căn cước cụ thể như sau:

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

- Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi sẽ được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Bên cạnh đó, tại Điều 21, Luật Căn cước 2023 còn quy định công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước cần phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi ở độ tuổi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Với thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước trên thì sẽ có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm