Từ ngày 01/07, thẻ căn cước có thể thay thế hộ chiếu khi xuất cảnh không?

21:32, Thứ sáu 19/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người thắc mắc, thẻ căn cước có thể thay thế hộ chiếu khi xuất cảnh không? Nếu có thì thẻ căn cước có thể thay thế hộ chiếu khi nhập cảnh vào nước nào?

Nhiều người thắc mắc, thẻ căn cước có thể thay thế hộ chiếu khi xuất cảnh không? Nếu có thì thẻ căn cước có thể thay thế hộ chiếu khi nhập cảnh vào các nước nào?Hiện nay, theo quy định, thẻ căn cước có thể thay thế hộ chiếu khi xuất cảnh trong trường hợp Việt Nam và nước đó ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế. Vậy thẻ căn cước có thể thay thế hộ chiếu khi nhập cảnh vào các nước nào?

Xuất cảnh, nhập cảnh là gì?

Căn cứ quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 thì xuất cảnh là việc công dân Việt Nam ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam; còn nhập cảnh là việc công dân Việt Nam từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam.

Xuất cảnh là việc công dân Việt Nam ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam;

Xuất cảnh là việc công dân Việt Nam ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam;

Việc xuất cảnh, nhập cảnh phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho công dân Việt Nam; chặt chẽ, thống nhất trong quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh.

- Mọi hành vi vi phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thẻ căn cước Việt Nam có thể thay thế hộ chiếu khi nhập cảnh vào các nước nào?

Theo quy định tại khoản 2 điều 20 Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20-11-2014 và khoản 2 điều 20 Luật Căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27-11-2023, có hiệu lực từ ngày 1-7-2024 thì thẻ căn cước được sử dụng thay cho việc sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép người dân được sử dụng thẻ căn cước thay cho việc sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh trên lãnh thổ của nhau.

Hiện tại, thẻ căn cước không thể thay thế hộ chiếu khi xuất cảnh

Hiện tại, thẻ căn cước không thể thay thế hộ chiếu khi xuất cảnh

Do đó, khi Việt Nam và các nước có ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép thì công dân sẽ được sử dụng thẻ căn cước thay cho việc sử dụng các giấy tờ xuất nhập cảnh hiện nay như hộ chiếu, giấy thông hành… trên lãnh thổ của nhau. Tuy nhiên, hiện tại Việt Nam chưa ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế với các nước về vấn đề này.

Theo thông tin tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các quốc gia trong ASEAN đang thực hiện phấn đấu thống nhất các loại giấy tờ. Cụ thể, ASEAN đang hướng tới việc thống nhất không sử dụng visa tương tự như cộng đồng châu u. Điều này đồng nghĩa với việc công dân Việt Nam có thể dùng thẻ căn cước để đi lại trong khu vực ASEAN khi các nước thống nhất được nội dung trên.

Giấy tờ xuất nhập cảnh gồm những loại giấy tờ nào?

Căn cứ Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 thì giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm:

- Hộ chiếu ngoại giao;

- Hộ chiếu công vụ;

- Hộ chiếu phổ thông;

- Giấy thông hành (là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam để qua lại biên giới theo điều ước quốc tế giữa Việt Nam với nước có chung đường biên giới)

- Hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn chíp điện tử cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên. Hộ chiếu không gắn chíp điện tử được cấp cho công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi hoặc cấp theo thủ tục rút gọn.

Thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm: ảnh chân dung; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh; ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; ngày, tháng, năm hết hạn; số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân; chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm