Từ ngày 31/3, thẻ ATM gắn chip được đưa vào sử dụng

( PHUNUTODAY ) - Ưu điểm của việc đổi từ thẻ ATM gắn chip là giúp tài khoản của khách hàng an toàn và bảo mật hơn nhiều so với dùng thẻ từ.

Từ ngày 31/3/2021, các ngân hằng sẽ buộc phải dừng phát hành thẻ ATM nội địa mới là thẻ từ, chuyển sang phát hành thẻ gắn chip. Quy định này có trong nội dung Thông tư số 22/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Từ 31/3, dừng cấp phát thẻ từ ATM nội địa (Ảnh: Luatvietnam.vn)

Từ 31/3, dừng cấp phát thẻ từ ATM nội địa (Ảnh: Luatvietnam.vn)

Mục đích của việc này theo Ngân hàng Nhà nước là nhằm ngăn ngừa hiện tượng một số ngân hàng vẫn tiếp tục phát hành thê mới là thẻ từ cho khách hàng, ảnh hưởng đến lộ trình chuyển đổi thẻ chip nội địa năm 2021.

Theo đó, Thông tư số 22/2020/TT-NHNN sửa đổi quy định về lộ trình chuyển đổi thẻ từ ATM sang thẻ chip như sau:

- Đối với tổ chức thanh toán thẻ: Đến ngày 31/12/2021, 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam của tổ chức thanh toán thẻ tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Trước đó, đặt lộ trình đến 31/12/2020 (khoản 2 Điều 27a Thông tư 19/2016/TT-NHNN (được bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 41/2018/TT-NHNN)).

- Đối với tổ chức phát hành thẻ: Từ ngày 31/3/2021, các tổ chức phát hành thẻ thực hiện phát hành thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp phải tuân thủ Tiêu chuẩn về thẻ chip nội địa.

(Nội dung tại khoản 4 được bổ sung vào Điều 27b Thông tư 19/2016/TT-NHNN (được bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 41/2018/TT-NHNN)).

Sự khác biệt giữa thẻ ATM từ và thẻ ATM gắn chip  (Ảnh: VTV)

Sự khác biệt giữa thẻ ATM từ và thẻ ATM gắn chip (Ảnh: VTV)

PLO dẫn tin từ một số ngân hàng, việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip là xu hướng chung của nhiều thị trường trên thế giới, với mục tiêu tăng cường an toàn bảo mật cho khách hàng. Áp dụng tiêu chuẩn công nghệ thẻ ATM gắn chip sẽ hạn chế tình trạng đánh cắp thông tin thẻ cũng như các nguy cơ mất an toàn khác.