Từ tháng 12, thay đổi quy định hưởng BHYT người dân nhận được quyền lợi đặc biệt

( PHUNUTODAY ) - Nghị định số 75/2023/NĐ-CP bổ sung thêm 2 nhóm đối tượng được nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT, đồng thời nâng mức hưởng khám chữa bệnh BHYT cho một số đối tượng.

Chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) ra đời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Một số nhóm đối tượng khó khăn được bổ sung vào nhóm được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT, đồng thời điều chỉnh mức hưởng khám chữa bệnh cho một số đối tượng chính sách. Vậy, những ai được tăng mức hưởng BHYT từ tháng 12-2023?

2 nhóm đối tượng được tăng hỗ trợ mức đóng BHYT từ tháng 12-2023

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 3-12-2023.

So với Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, Nghị định số 75/2023/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung 10 nội dung, 3 biểu mẫu và bãi bỏ 4 khoản, trong đó có nhiều điểm mới theo hướng tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT.

tang-muc-huong-bhyt-1

Cụ thể, Nghị định số 75/2023/NĐ-CP bổ sung thêm 2 nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT, gồm:

- Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng vào nhóm được ngân sách nhà nước đóng;

- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã mới thoát khỏi vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT (hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1-11-2023).

Theo BHXH Việt Nam, việc Nghị định số 75/2023/NĐ-CP bổ sung đưa nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã mới thoát khỏi vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế có cơ hội được tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT. Qua đó, góp phần duy trì, phát triển diện bao phủ BHYT. Việc quy định ngân sách nhà nước tiếp tục hỗ trợ thêm một thời gian sau khi thoát nghèo để người dân có thể tích lũy và đủ điều kiện kinh tế tham gia BHYT thể hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội, thoát nghèo bền vững của Chính phủ.

3 nhóm đối tượng được tăng mức hưởng BHYT từ tháng 12-2023

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung, nâng mức hưởng khám chữa bệnh BHYT cho một số đối tượng, gồm:

- Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc: Nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT;

- Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình: Nâng mức hưởng từ 80% lên 95% chi phí khám chữa bệnh BHYT.

- Vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá nhưng đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (mã TG): có mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Một số quy định mới về thủ tục khám chữa bệnh BHYT

tang-muc-huong-bhyt-2

Đối với quy định về thủ tục khám chữa bệnh BHYT cũng có một số điều chỉnh.

Theo đó, cho phép người tham gia xuất trình CCCD thay thế cho thẻ BHYT có ảnh; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ đã được định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID khi đi khám chữa bệnh.

Ngoài ra, quy định thời hạn của Giấy hẹn khám lại: Trường hợp quá thời gian hẹn khám lại, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày được hẹn khám lại, người bệnh liên hệ nhân viên y tế để đăng ký lịch khám phù hợp hoặc tự đến khám lại.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link