3 trường hợp nhà đất không giấy tờ được cấp sổ đỏ từ năm 2025: Đó là trường hợp nào?

10:32, Thứ năm 13/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định năm 2025 những trường hợp nhà đất không giấy tờ này được câp sổ đỏ, người dân nên biết sớm kẻo thiệt thòi.

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là tên thường gọi của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sổ đỏ chính là một tài sản có giá trị nên được người dân vô cùng quan tâm. Nhưng, vì nhiều lý do mà có rất nhiều người trước đây thường mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay. Tuy nhiên, có những trường hợp này khi mua bán nhà đất sẽ được làm sổ đỏ trong năm 2025

3 trường hợp loại đất không giấy tờ được cấp sổ đỏ năm 2025

- Nhóm 1: Những hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định trước ngày 18.12.1980, nay được Ủy ban nhân dân (UBND) xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp thì sẽ được làm sổ đỏ.

- Nhóm 2: Những hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định từ 18.12.1980 đến trước 15.10.1993, nay được UBND xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sẽ được làm sổ đỏ.

- Nhóm 3: Nhưng hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định từ 15.10.1993 đến trước 1.7.2014, nay được UBND xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sẽ được tiến hành làm sổ đỏ.

Theo đó, có thể thấy Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ, sổ hồng theo các mốc thời gian khác nhau: Từ trước 18.12.1980, từ 18.12.1980 - trước 15.10.1993 và từ 15.10.1993 - trước 1.7.2014.

Trường hợp mua bán giấy tờ viết tay được cấp sổ đỏ

Trường hợp mua bán giấy tờ viết tay được cấp sổ đỏ

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2024, đất nông nghiệp đã sử dụng làm đất ở, đất phi nông nghiệp trước 1.7.2014 mà không có giấy tờ, hộ khẩu thường trú hay thuộc vùng có kinh tế khó khăn nay được UBND xã xác nhận đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì cũng sẽ được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, trường hợp các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp ổn định, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì cũng sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên hạn mức sẽ không được vượt quá mức giao đất nông nghiệp đối với cá nhân theo quy định.

Thời hạn sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất: Tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận. Với diện tích đất nông nghiệp còn lại thì phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước (nếu có).

Theo đó, thời điểm công nhận quyền sử dụng đất với đất không giấy tờ đang được các cá nhân và hộ gia đình sử dụng ổn định theo Luật Đất đai 2024 sẽ được kéo dài thêm 10 năm so với Luật Đất đai 2013 hiện hành.

Hiện nay, Luật Đất đai 2013 số 45/2013/QH13 quy định các nhóm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm:

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất để trực tiếp tham gia sản xuất nông - lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn/đặc biệt khó khăn từ trước 1.7.2014 mà:

Trường hợp mua bán nhà đất giấy viết tay được cấp sổ namw 2025

Trường hợp mua bán nhà đất giấy viết tay được cấp sổ namw 2025

+ Không có các giấy tờ theo quy định.

+ Không có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

+ Nay được UBND xã nơi có đất xác nhận là đất được sử dụng ổn định, không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không giấy tờ nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1.7.2004 và không vi phạm quy định về Luật Đất đai, nay được UBND xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với:

+ Quy hoạch sử dụng đất.

+ Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.

+ Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

+ Được cơ quan nhà nước phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Min Min