Trong năm 2024, chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở tốn bao nhiêu tiền?

11:23, Thứ ba 11/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Năm 2024, thủ tục và lệ phí chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở được tính thế nào?

Hiện nay, do dân số phát triển nên nhu cầu về đất ở ngày một tăng. Vì thế, việc chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất để ở cũng được rất nhiều người quan tâm. Năm 2024, thủ tục và lệ phí chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở được tính thế nào?

Chuyển đổi mục đích từ đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất ở

Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở thì cần phải được sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển mục đích sử dụng đất ban đầu từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở là trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Chuyển đổi mục đích từ đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất ở

Chuyển đổi mục đích từ đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất ở

Theo điểm b khoản 2, Điều 5 thuộc Nghị định 45/2014/NĐ-CP, đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất tính bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất được tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính được theo giá đất nông nghiệp ngay tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, khi người dân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở thì người dân nộp tiền sử dụng đất tính bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở so với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp chính tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của các cơ quan có thẩm quyền.

Các khoản lệ phí chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Thông thường, khi tiến hành chuyển đổi đất trồng cây lâu năm lên đất ở người sử dụng đất phải kê khai, đóng nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí thẩm định hồ sơ và các khoản chi phí hợp pháp khác khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất tính dựa theo các quy định ở điểm a, điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

+ Phí thẩm định hồ sơ

Theo quy định ở Khoản 11 Điều 2 Thông tư 85/2019/TT-BTC, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nơi có đất chuyển đổi là cơ quan có thẩm quyền quyết định chi phí này. Mức phí này sẽ có sự khác nhau giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Khoản lệ phí này được thu trong trường hợp cấp lại, cấp mới, cấp đổi, xác nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp. Mức phí này các tỉnh sẽ có mức thu khác nhau.+Lệ phí trước bạ

Các khoản lệ phí chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Các khoản lệ phí chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Lệ phí trước bạ được thực hiện theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP.

Thủ tục tiến hành chuyển đổi đất trồng cây lâu năm lên đất ở

Căn cứ quy định tại Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm thành đất ở sẽ được thực hiện theo những bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm tra hồ sơ, sau đi xác minh trên thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và tiếp đến hướng dẫn người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Bước 3: Người xin chuyển đổi tiếp hành nộp thuế, phí, tiền sử dụng đất theo thông báo

Bước 4: Nhận kết quả

Sau khi đóng các khoản thuế phí, lệ phí, người sử dụng đất chỉ cần đợi nhận Giấy chứng nhận là hoàn thành.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm