Anh em ruột thịt mua bán đất có phải nộp thuế không?

( PHUNUTODAY ) - Nhiều trường hợp anh chị em trong gia đình đứng tên sở hữu giúp nhau đối với các mảnh đất. Sau một thời gian thì họ sang tên lại mảnh đất này cho em của mình. Trong trường hợp anh chị em ruột cho nhau đất liệu có mất chi phí hay thuế không?

Anh em, họ hàng bán đất cho nhau có phải nộp thuế?

Khi anh em, họ hàng chuyển nhượng nhà đất sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ; trừ trường hợp chuyển nhượng, tặng cho giữa anh chị em ruột với nhau; hoặc người chuyển nhượng có duy nhất 01 nhà ở hoặc đất ở tại Việt Nam.

Empty

Căn cứ theo Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định cách tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản là:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 2%

Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng.

Không áp dụng miễn thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp khi chuyển nhượng, tặng cho giữa anh em họ với nhau, trừ trường hợp người chuyển nhượng chỉ có 1 nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Khi nào được miễn thuế trước bạ khi sang tên?

Tại khoản 10 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về miễn lệ phí trước bạ khi thừa kế, tặng cho nhà đất như sau:“Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.”

Empty

Như vậy, khi chuyển nhượng nhà đất; thì không được miễn lệ phí trước bạ; chỉ miễn lệ phí trước bạ khi thừa kế, tặng cho nhà đất giữa anh chị em ruột với nhau; hoặc giữa những người theo quy định trên.

Thời điểm xác định quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở?

Thời điểm xác định quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở là ngày cấp Giấy chứng nhận. Riêng trường hợp được cấp lại, cấp đổi theo quy định của pháp luật về đất đai; thì thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở; được tính theo thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước khi được cấp lại, cấp đổi.