Cách tính bình quân lương tháng đơn giản nhất để biết hưởng lương hưu nhận được bao nhiêu?

( PHUNUTODAY ) - Người tham gia bảo hiểm thường được chia thành 2 giai đoạn với 2 cách tính khác nhau. Vậy công thức tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 2 giai đoạn này như thế nào?

Có người tham gia bảo hiểm có 2 giai đoạn, từ năm 1985 đến hết 2000 là bảo hiểm xã hội bắt buộc với cơ quan nhà nước, giai đoạn 2 là người sử dụng lao động quyết định 2001 đến hết 2021. Công thức tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 2 giai đoạn này như thế nào?

Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

cach-tinh-binh-quan-luong-huu-don-gian-nhat_1

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần quy định tại Điều 62 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

b) Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

cach-tinh-binh-quan-luong-huu-don-gian-nhat_2

c) Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

d) Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

đ) Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

e) Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

g) Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

cach-tinh-binh-quan-luong-huu-don-gian-nhat_3

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 Điều này căn cứ vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp chưa đủ số năm quy định tại Khoản 1 Điều này thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, người lao động đó tính lương hưu trung bình của 2 giai đoạn:

cach-tinh-binh-quan-luong-huu-don-gian-nhat_4

+ Giai đoạn 1: từ năm 1985 đến hết 2000 là 16 năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với cơ quan nhà nước, tính theo mục 1a.

A= Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ 1985-2000

+ Giai đoạn 2: từ năm 2001 đến hết 2021 là 21 năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc người sử dụng lao động quyết định, tính theo mục 2

B = Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của các năm từ 2001-2021

Lương trung bình của cả quá trình tham gia bảo hiểm tính như sau:

Mức bình quân tiền lương = (A+B)/Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội.