Cách tính lương mới nhất của giáo viên mầm non công lập và ngoài công lập

( PHUNUTODAY ) - Đây là bảng lương mới nhất của giáo viên mầm non làm việc trong trường công lập và trường tư thục năm 2022.

Lương giáo viên mầm non ký hợp đồng làm việc

Giáo viên mầm non làm việc tại các trường công lập thường là viên chức, được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng làm việc thì bảng lương vẫn áp dụng theo bảng lương nêu tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP dựa vào hệ số và mức lương cơ sở.

Vì là viên chức nên việc xếp lương, bổ nhiệm chức danh được thực hiện theo quy định của Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT.

Theo đó, giáo viên mầm non sẽ được bổ nhiệm theo các hạng: Hạng III mã số V.07.02.26; hạng II mã số V.07.02.25; hạng I mã số V.07.02.24. Và tương ứng với các hạng này, giáo viên mầm non sẽ được xếp lương theo hệ số của viên chức dựa theo công thức: Lương = Hệ số x mức lương cơ sở.

Trong đó, hệ số lương theo từng hạng như sau:

Giáo viên mầm non hạng III áp dụng mức lương của viên chức loại A0, có hệ số lương từ 2,1 - 4,89.

Giáo viên mầm non hạng II áp dụng mức lương của viên chức loại A1, có hệ số lương từ 2,34 - 4,98.

Giáo viên mầm non hạng I áp dụng mức lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, có hệ số lương từ 4,0 - 6,38.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cải cách tiền lương bị lùi lại đến thời điểm thích hợp nên mức lương cơ sở vẫn được áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, trong quá trình công tác, giáo viên mầm non sẽ có thể hưởng thêm các khoản phụ cấp nữa như phụ cấp đứng lớp, phụ cấp thâm niên nghề…

Lương giáo viên mầm non ký hợp đồng lao động

Đối với giáo viên mầm non ký hợp đồng lao động làm việc trong các trường mầm non công lập hoặc trường mầm non tư thục, giáo viên có vai trò như người lao động và các trường học là người sử dụng lao động.

Căn cứ Khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động, lương của giáo viên ký hợp đồng lao động sẽ thực hiện theo thoả thuận với trường học. Tuy nhiên, mức lương này không được thấp hơn lương tối thiểu.

Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, từ 1.7.2022, lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm khoảng 6%. Theo đó, tuỳ vào từng vùng doanh nghiệp hoạt động, mức lương tối thiểu sẽ lần lượt là 3.250.000 đồng/tháng ở vùng IV, 3.640.000 đồng/tháng ở vùng III, 4.160.000 đồng/tháng ở vùng II và 4.680.000 ở vùng I.

Như vậy, lương giáo viên ký hợp đồng lao động sẽ không thấp hơn mức lương nêu trên.