Giáo viên đón nhận loạt tin vui về lương và bằng cấp: Được tăng lương nâng cấp cuộc sống tốt đẹp hơn

( PHUNUTODAY ) - Những thay đổi tích cực về lương và bằng cấp đang được kỳ vọng giúp nhiều giáo viên nâng cấp cuộc sống tốt đẹp hơn.

Từ ngày 20/3/2021, khi 04 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn, xếp lương của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông chính thức có hiệu lực thì giáo viên đón nhận nhiều thay đổi lớn.

1. Giáo viên không cần chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

loat-tin-vui-ve-luong-va-bang-cap-cho-giao-vien-ky-vong-thoat-khoi-cs-ngheo-nan_2

Theo các Thông tư 01, 02, 03 và 04, kể từ ngày 20/3/2021, giáo viên các cấp không còn cần phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Thay vào đó, họ phải có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của cấp giáo dục và hạng tương ứng cũng như có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao. Việc bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học không đồng nghĩa sẽ “xem nhẹ” việc sử dụng ngoại ngữ, tin học của các thầy cô mà giúp xoá bỏ bất cập trong việc học và thi chứng chỉ.

Trước kia, mọi giáo viên phải có chứng chỉ ngoại ngữ tính theo khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam, đạt trình độ tương đương với hạn đang giữ, hoặc tiếng dân tộc nếu làm ở nơi yêu cầu dùng tiếng dân tộc. Với giáo viên ngoại ngữ, họ phải có ngoại ngữ thứ hai đạt yêu cầu tương đương với hạng đang giữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2. Lương giáo viên tăng theo chuẩn trình độ đào tạo mới

loat-tin-vui-ve-luong-va-bang-cap-cho-giao-vien-ky-vong-thoat-khoi-cs-ngheo-nan_4

Một số thay đổi lớn về lương của giáo viên các cấp theo chuẩn trình độ đào tạo mới tại 4 Thông tư của Bộ Giáo dục và đào tạo như sau:

Giáo viên mầm non: Hệ số lương thấp nhất tăng từ 1,86 lên 2,10; Hệ số lương cao nhất tăng từ 4,89 lên 6,38.

Giáo viên tiểu học: Hệ số lương thấp nhất tăng từ 1,86 lên 2,34; Hệ số lương cao nhất tăng từ 4,98 lên 6,78.

Giáo viên trung học cơ sở: Hệ số lương thấp nhất tăng từ 2,10 lên 2,34; Hệ số lương cao nhất tăng từ 6,38 lên 6,78.

Giáo viên trung học phổ thông: Giữ ổn định như hiện nay.

Như vậy, ngoài giáo viên THPT thì giáo viên THCS, tiểu học, mầm non sắp tới đây đều được hưởng hệ số lương cao hơn hiện nay nguyên nhân do chuẩn bằng cấp của đối tượng này tăng lên.

3. Không phải ai cũng yêu cầu chứng chỉ chức danh

loat-tin-vui-ve-luong-va-bang-cap-cho-giao-vien-ky-vong-thoat-khoi-cs-ngheo-nan_1

Trước kia, các giáo viên THPT hạng III cũ, giáo viên THCS hạng III cũ, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV không bị yêu cầu các chứng chỉ này. 

Với 4 thông tư mới, mọi giáo viên ở các cấp học đều phải đáp ứng tiêu chuẩn trình độ, đào tạo mà yêu cầu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp là một yêu cầu bắt buộc khi xếp hạng giáo viên. Tuy nhiên không phải giáo viên nào cũng cần tới chứng chỉ này. Yêu cầu với các chứng chỉ chức danh nghề nghiệp như sau:

- Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III: Những giáo viên bắt buộc phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III gồm: Giáo viên các cấp được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 phải có chứng chỉ trong vòng 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng; Giáo viên mầm non, tiểu học hạng III cũ đã đáp ứng trình độ để được bổ nhiệm vào hạng III mới.

- Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II: Khi giáo viên được bổ nhiệm từ hạng II cũ sang hạng II mới. Nếu giáo viên hạng II cũ không đủ điều kiện thì sẽ bổ nhiệm xuống hạng III mới và phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II để được bổ nhiệm lên hạng II mới.

- Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng I: Khi giáo viên THCS, THPT được bổ nhiệm vào hạng I mới. Nếu giáo viên THCS, THPT hạng I không đủ điều kiện thì sẽ bị bổ nhiệm xuống hạng II mới và phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng I để được bổ nhiệm lên hạng I mới.

4. Tiếp tục được hưởng phụ cấp nghề nghiệp, phụ cấp thâm niên

loat-tin-vui-ve-luong-va-bang-cap-cho-giao-vien-ky-vong-thoat-khoi-cs-ngheo-nan_5

Chế độ tiền lương vẫn đang giữ nguyên như quy định cũ và sẽ được duy trì đến khi nào có chính sách tiền lương mới.

Trước đó, theo Nghị quyết 27-NQ/TW, từ 2021 sẽ bãi bỏ một số phụ cấp của các đối tượng viên chức trong đó có phụ cấp thâm niên nghề thay vào đó sẽ ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề. Luật Giáo dục 2019 hiệu lực từ 01/7/2020 cũng không quy định phụ cấp thâm niên. Nếu bỏ phụ cấp thâm niên và các loại phụ cấp khác, lương giáo viên sẽ bị giảm mạnh, đặc biệt những người có hệ số lương cao và số năm thâm niên nhiều. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Nhà nước đã không thể tăng lương cơ sở như dự kiến.