Chỉ có 2 đối tượng được tăng thu nhập 2 lần trong năm 2023, họ là ai?

( PHUNUTODAY ) - Sau khi chốt phương án lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, nhiều đối tượng phải đợi đến 01/7/2023 mới được tăng lương thì có những người được tăng thu nhập 2 lần trong năm 2023.

Đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở

Từ 01/01/2023 – 30/6/2023: Tăng phụ cấp ưu đãi nghề

Ngày 11.11.2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước 2023.

Theo đó, tại Nghị quyết này, Quốc hội nêu rõ: Từ 1.1.2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận 25-KL/TW ngày 30.12.2021 của Bộ Chính trị.

Như vậy, từ ngày 1.1.2023 sẽ tăng phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở, mức tăng cụ thể sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết trong thời gian tới.

Tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2011/NĐ-CP, Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập như sau:

- Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức y tế, thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và Bệnh viện tuyến huyện.

- Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm xét nghiệm; khám bệnh, chữa bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa; y dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; sức khỏe sinh sản tại các cơ sở sự nghiệp y tế công lập và tại các cơ sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đặc biệt, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP.

6

Từ 01/07/2023 – 31/12/2023: Tăng lương, các khoản phụ cấp khác

Khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ và được tính lương căn cứ vào mức lương cơ sở sẽ được tăng lương bao gồm cả cán bộ y tế, y tế dự phòng.

Theo đó, mức lương của cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/7/2023 được tính lương theo công thức:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Mức lương cơ sở từ 01/7/2023 là 1,8 triệu đồng/tháng so với mức 1,49 triệu đồng trước đó.

Bên cạnh đó tùy theo nơi làm việc, tính chất công việc... mà cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng còn được hưởng thêm các khoản phụ cấp tăng thêm khi lương cơ sở tăng như:

- Phụ cấp khu vực

- Phụ cấp lưu động

- Phụ cấp trách nhiệm công việc…

Đối với nhân viên ngân hàng

Từ 01/01/2023 – 30/6/2023: Điều chỉnh tăng lương cho ngạch công chức Thủ kho, thủ quỹ

Hiện nay công chức ngân hàng đang được xếp lương theo Thông tư 12/2019/TT-NHNN.

Tuy nhiên khi Thông tư 14/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/01/2023 thay thế Thông tư 12/2019/TT-NHNN sẽ điều chỉnh tăng lương cho ngạch công chức Thủ kho, thủ quỹ (theo Điều 14)

Tại điểm d khoản 1 Điều 10 Thông tư 12/2019 quy định, ngạch công chức thủ kho, thủ quỹ xếp lương như công chức loại B và có hệ số lương từ 1,86 - 4,06.

Điểm d khoản 1 Điều 10 Thông tư 14, ngạch công chức thủ kho, thủ quỹ được xếp lương công chức loại A0 có hệ số lương từ 2,1 - 4,89.

Do vậy, từ 01/01/2023 – 30/6/2023 (khi lương cơ sở vẫn ở mức 1,49 triệu đồng/tháng) thì công chức thủ kho, thủ quỹ được xếp lương như sau:

3

Từ 01/07/2023 – 31/12/2023: Tăng lương dựa trên lương cơ sở

Từ 01/7/2023, lương cơ sở tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, do đó công chức thủ kho, thủ quỹ được tăng thêm thu nhập và được xếp lương như bảng dưới đây:

4