Từ tháng 1/2023: Có 2 đối tượng công chức được tăng bậc lương, người lao động ai cũng nên biết

( PHUNUTODAY ) - Theo đó, từ tháng 1/2023 khi Thông tư 14 có hiệu lực sẽ có 2 đối tượng công chức chuyên ngành ngân hàng được tăng bậc lương.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ban hành Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng.

Theo đó, tại Điều 10 xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng như sau:

- Ngạch Kiểm soát viên cao cấp áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1, từ hệ số lương 6,20 - 8,00.

- Ngạch Kiểm soát viên chính áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1, từ hệ số lương 4,40 - 6,78.

- Ngạch Kiểm soát viên áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 - 4,98.

- Ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 - 4,89.

Trước đó, Thông tư 12/2019/TT-NHNN quy định ngạch thủ kho, thủ quỹ áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 - 3,66.

- Ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 - 4,06.

12

Như vậy, so với quy định trước đây, chế độ lương của công chức ngành ngân hàng không có nhiều thay đổi, chỉ có ngạch thủ kho, thủ quỹ ngân hàng được nâng bậc lương từ loại B (hệ số lương cao nhất là 4,06) lên loại A0 với hệ số lương cao nhất là 4,89.

Ngoài ra, cũng theo quy định mới tại Thông tư 14/2022/TT-NHNN, các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đã chính thức được bãi bỏ.

Công chức chuyên ngành ngân hàng chỉ cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: Tài chính, kinh tế, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin, xây dựng, luật.

Đối với ngạch kiểm soát viên thì có thêm chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên.

Đối với ngạch kiểm soát viên chính thì có thêm chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Thông tư 14 có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.