Chiều 12/6, giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh.

( PHUNUTODAY ) - Chiều nay ngày 12/6, giá xăng dầu đã tăng gần 1.000 đồng/lit. Đây là lần tăng giá thứ 3 trong năm 2020.

Cụ thể về đợt điều chỉnh giá xăng dầu của Liên Bộ Tài Chính- Công Thương chiều ngày  12/6 như sau:

- Giá xăng 5RON92 tăng 990 đồng/lít.

- Giá xăng RON95-III tăng 960 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng 860 đồng/lit.

- Giá dầu Diesel 0.05S tăng 775 đồng/lít.

- Giá dầu Mazut 180CST 3.5S tăng 1.030 đồng/kg.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh từ chiều 12/6

Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh từ chiều 12/6

Trong đó, mức giá bán lẻ tối đa với xăng và dầu như sau:

- Giá xăng 5RON92 có mức gia 13.390 đồng/lít.

- Giá xăng RON95-III là 14.080 đồng/lít.

- Giá dầu 5RON92 tắng 11.515 dồng/lít.- Giá dầu hỏa 9.610 đồng/lít.

- Giá dầu Mazut 180CST 3.5S tăng 10.322 đồng/kg.

Thời gian thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Qũy bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu cũng như điều chỉnh giá được áp dụng từ 15h chiều ngày 12/6.

Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giớ trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (NĐ 83) và các văn bản hướng dẫn thi hành NĐ 83 của Liên Bộ Công Thương-Tài chính.

Tại kỳ điều chỉnh mới nhất ngày 28/5, giá xăng dầu được điều chỉnh như sau:

- Giá xăng  E5RON92 tăng 882 đồng/lít.

- Giá xăng RON95-III tăng 890 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng  875 đồng/lít

- Giá dầu Diesel 0.05S: Tăng 892 đồng/lít

- Giá dầu  Mazut 180CST 3.5S tăng 947 đồng/kg.