Chồng mất sớm, tài sản chung của hai vợ chồng được chia cho những ai, quy định cụ thể ra sao?

23:01, Thứ hai 27/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Nhà đất đứng tên vợ chồng là tài sản chung của hai vợ chồng. Nếu 1 trong 2 người mất đi, thì quyền thừa kế sẽ thuộc về ai đang là vấn đề nhiều người quan tâm.

Ai sẽ được quản lý tài sản nhà đất nếu người chồng mất sớm?

+ Trường hợp 1: Đất đai là tài sản chung vợ chồng

Khi đất đai là tài sản chung của vợ chồng đồng nghĩa đây là tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất của cả hai vợ chồng, việc định đoạt đất đai phải có sự thoả thuận bằng văn bản của vợ chồng theo điểm a khoản 2 Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình.

Đất đai nếu là tài sản chung vợ chồng thì sẽ thuộc quyền sở hữu của cả hai người. Đồng nghĩa, nếu không có thoả thuận khác thì phần tài sản của chồng sẽ là một nửa trong tổng số đất đai của cả hai vợ chồng.

Căn cứ Điều 66 Luật Hôn nhân và Gia đình, khi chồng chết thì người còn sống tức người vợ sẽ là người quản lý tài sản chung trừ trường hợp người chồng có để lại di chúc và chỉ định người khác là người quản lý phần đất đai của mình trong tài sản chung vợ chồng này.

Ai sẽ được quản lý tài sản nhà đất nếu người chồng mất sớm

Ai sẽ được quản lý tài sản nhà đất nếu người chồng mất sớm

+ Trường hợp 2: đất đai là tài sản riêng của chồng

Nếu đất đai là tài sản riêng của người chồng thì người chồng sẽ toàn quyền quyết định số tài sản này.

Khi chồng chết, theo Điều 616 Bộ luật Dân sự năm 2015, người quản lý là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thoả thuận cử ra.

Khi chồng mất tài sản chung như nhà cửa, đất đai... sẽ phân chia thừa kế ra sao?

+ Khi chồng chết không để lại di chúc:

Nếu người chồng chết không để lại di chúc chia thừa kế đất đai, thì theo quy định tại Điều 660 Bộ luật Dân sự năm 2015 người thừa kế sẽ được chia theo các hàng thừa kế.

Cụ thể, hàng thừa kế thứ nhất: Vợ chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Hàng thừa kế thứ hai: Ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông bà nội, ông bà ngoại.

Hàng thừa kế thứ ba: Cụ nội và ngoại của người chết; bác chú cậu cô dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác chú cậu cô dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội và ngoại.

Những người cùng hàng thừa kế sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau trừ trường hợp người đó từ chối nhận di sản hoặc không được hưởng di sản.

+ Khi chồng chết có để lại di chúc:

Khi chồng chết có để lại di chúc chia thừa kế đất đai thì căn cứ Điều 659 Bộ luật Dân sự năm 2015, sẽ phân chia di sản theo di chúc.

Theo đó, nếu di chúc của chồng để lại thừa kế cho ai thì người đó sẽ được hưởng phần/toàn bộ di sản thừa kế đó. Nếu di chúc không xác định chia thừa kế thế nào thì di sản sẽ được chia đều cho tất cả những người được chỉ định trong di chúc trừ phi có thoả thuận khác.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Ngọc
Từ khóa: chia tài sản