Đi làm ngày Lễ 30/4-1/5: Người lao động được nhận tới 500% lương đúng không?

09:58, Thứ sáu 12/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Đi làm ngày lễ người lao động sẽ được nhận mức lương thưởng như thế nào hãy cùng tìm hiểu nhé!

 

30/4 1/5 là ngày lễ người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương đúng không?

Căn cứ theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy đinh về nghỉ lễ, tết như sau:

Nghỉ lễ, tết1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

Theo đó, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 là hai ngày lễ người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Cụ thể, vào ngày Chiến thắng 30/4 người lao động được nghỉ 01 ngày, ngày Quốc tế lao động 01/5 người lao động được nghỉ 01 ngày.

Đi làm vào dịp lễ 30/4 1/5, người lao động nhận được mức lương cao hơn ngày làm việc bình thường như thế nào?

Đi làm vào dịp lễ 30/4 1/5, người lao động nhận được mức lương cao hơn ngày làm việc bình thường như thế nào?

Đi làm ngày ngày lê 30-4, 1-5 người lao động nhận mức lương tới 500% đúng không?

Đi làm ngày ngày lê 30-4, 1-5 người lao động nhận mức lương tới 500% đúng không?

Đi làm vào dịp lễ 30/4 1/5, người lao động nhận được mức lương như thế nào?

Căn cứ theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Theo đó, khi làm việc vào ngày lễ, người lao động sẽ được trả tiền lương làm thêm giờ với mức lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ được hưởng.

Ngoài ra, nếu người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường. Đồng thời, nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ngày nghỉ lễ.

Đi làm ngày lễ 30-4

Đi làm ngày lễ 30-4

Như vậy, nếu đi làm vào dịp lễ 30/4 1/5, người lao động sẽ nhận được mức lương:

- Nếu làm việc vào ban ngày:

Người lao động sẽ nhận được 100% lương của ngày làm việc bình thường + 300% tiền lương ngày lễ.

Theo đó, nếu làm việc vào ban ngày dịp lễ 30/4 1/5, người lao động sẽ nhận được ít nhất 400% lương.

- Nếu làm việc thêm giờ vào ban đêm:

Người lao động sẽ nhận được 100% lương của ngày làm việc bình thường + 300% tiền lương ngày lễ + 30% lương làm việc vào ban đêm + 60% lương làm thêm giờ vào ban đêm.

- Theo đó, nếu làm việc vào ban đêm dịp lễ 30/4-  1/5, người lao động sẽ nhận được ít nhất 490% lương.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Min Min