Năm 2024-2025: 6 trường hợp này bị thu hồi Sổ Đỏ đã cấp càng cố giữ lại càng thiệt thòi

17:45, Thứ năm 11/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định có những trương hợp này bị thu hồi Sổ đỏ đã cấp, người dân nên biết sớm để tuân thủ theo quy định.

Thu hồi Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ chính là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thu hồi Sổ Đỏ tức là cơ quan có thẩm quyền của nhà nước sẽ tiến hành thu hồi lại toàn bộ diện tích đất đã cung cấp cho người dân và thu hồi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Sổ đỏ bị thu hồi trong các trường hợp nào theo Luật Đất đai 2024?

Theo Điều 152, Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (còn gọi là "sổ đỏ") có trách nhiệm đính chính giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp:

- Thứ nhất, Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp.

Trường hợp nào bị thu hồi sổ đỏ đã cấp trong năm 2025

Trường hợp nào bị thu hồi sổ đỏ đã cấp trong năm 2025

- Thứ hai, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp.

- Thứ ba, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Thứ tư, Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

6 trường hợp bị thu hồi sổ đỏ đã cấp từ năm 2025

6 trường hợp bị thu hồi sổ đỏ đã cấp từ năm 2025

- Thứ năm, Giấy chứng nhận đã cấp bị Tòa án có thẩm quyền tuyên hủy.

- Thứ sáu, trường hợp đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án mà người phải thi hành án không nộp giấy chứng nhận đã cấp.

Như vậy, các trường hợp thu hồi sổ đỏ tại Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 so với quy định Luật đất đai 2013 đã có sự thay đổi, bao quát hầu hết các trường hợp thu hồi theo quy định hiện hành và nhằm hoàn thiện, rõ ràng hóa các quy định pháp lý liên quan đến việc thu hồi "sổ đỏ".

Đồng thời, Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 cũng đã bổ sung thêm trường hợp thu hồi "sổ đỏ" đã cấp nếu bị Tòa án tuyên hủy. Đây là quy định mới nhằm tăng cường tính pháp lý của việc thu hồi sổ đỏ.

Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2025.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Min Min