Đối tượng nào có thể được tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1/7/2024?

14:45, Thứ hai 24/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có đề xuất Chính phủ về việc tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho một số đối tượng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ ban hành nghị định tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng với mức tăng là 15% trên mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 6. Thời điểm áp dụng là từ 1/7/2024.

Cũng theo đề xuất này, sau khi được tăng 15% mức hưởng mà người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng trước 1/1/1995 vẫn có có mức hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng với người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng mỗi tháng trở xuống.

Bên cạnh đó, người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng mỗi tháng đến dưới 3,5 triệu đồng mỗi tháng thì mức hưởng cũng được tăng lên bằng 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, trợ cấp ưu đãi người có công cũng được đề xuất tăng. Theo đó, mức mức chuẩn trợ cấp hiện nay là 2,055 triệu đồng có thể được tăng lên 789 triệu đồng/tháng (tăng 35,7%, cao hơn 5,7% so với mức tăng lương 30% của công chức, viên chức). Trợ cấp xã hội cũng được đề xuất điều chỉnh từ mức chuẩn từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%).

Nếu đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội này được thông qua, đây sẽ là mức tăng cao nhất từ trước đến nay.

Nếu đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 15% được thông qua thì đây sẽ là mức tăng cao nhất từ trước đến nay.

Nếu đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 15% được thông qua thì đây sẽ là mức tăng cao nhất từ trước đến nay.

Quốc hội, Chính phủ đã tiến hành 23 lần điều chỉnh lương hưu tính từ năm 1995 đến 2023. So với mức lương hưu tại thời điểm năm 1995, mức lương hưu của người nghỉ hưu đã tăng từ 21 đến 26 lần.

Hiện nay, 1,8 triệu đồng/người/tháng là số tiền lưu hưu thấp tháng thấp nhất hiện nay (lưu ý, mức lương hưu này không áp dụng với các đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn). Mức hưởng bình quân của người hưởng lương hưu từ Quỹ bảo hiểm xã hội là 5,6 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, 4,7 triệu đồng/người/tháng là mức hưởng bình quân của hưởng lương hưu từ nguồn Ngân sách nhà nước.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tỷ lệ tăng lương hưu, trợ cấp xã hội này đã được tính toán kỹ lương nhằm đảm bảo sự hài hòa, công bằng và hợp lý, có sự chia sẻ giữa các thế hệ tham gia và thụ hưởng chính sách, giữa người đang được hưởng người đang hưởng lương hưu và người đang đóng bảo hiểm xã hội, giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước. Bên cạnh đó, việc tăng mức hưởng này cũng phải đảm bảo khả năng cân đối Quỹ Bảo hiểm xã hội trong dài hạn.

Phạm vi áp dụng tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm lần này rất rộng lớn, tới hơn 3,3 triệu người, bao gồm những người đang hưởng lương hưu từ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (khối nhà nước, tư nhân) và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Thanh Huyền