Đóng bảo hiểm 20 năm chờ nghỉ hưu người lao động sẽ nhận được những khoản tiền nào?

17:16, Thứ sáu 03/02/2023

( PHUNUTODAY ) - Người lao động nếu đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội (BHXH) và chờ đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng một số quyền lợi dưới đây.

Người lao động nếu đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội (BHXH) và chờ đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng một số quyền lợi dưới đây.

1. Trợ cấp thất nghiệp

dong-bao-hiem-20-nam-cho-nghi-huu-1

Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 quy định, người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp.

Tuy nhiên, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng chế độ trong thời gian 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu trong thời gian này, người lao động không nộp hồ sơ thì khoản này sẽ không còn giá trị.

Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng = 60% * Bình quân tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

Trong đó, thời gian được hưởng trợ cấp được tính bằng thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể:

- Nếu đóng đủ 12 - 36 tháng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được hưởng 3 tháng trợ cấp.

- Nếu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp lâu hơn thì cứ đóng đủ thêm 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp.

Thời gian tối đa được nhận bảo hiểm thất nghiệp là 12 tháng.

2. Trợ cấp thôi việc

dong-bao-hiem-20-nam-cho-nghi-huu-3

Điều 46 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, nếu đã làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên thì khi nghỉ việc đúng luật, người lao động sẽ có cơ hội được nhận trợ cấp thôi việc.

Tiền trợ cấp thôi việc = 0,5 x Số năm làm việc tính hưởng trợ cấp thôi việc x Tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo hợp đồng trước khi thôi việc

Trong đó: Thời gian tính trợ cấp thôi việc = Tổng thời gian làm việc thực tế - Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) - Thời gian làm việc đã được chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm.

3. Lương hưu hàng tháng khi đủ tuổi

dong-bao-hiem-20-nam-cho-nghi-huu-4

Khi đủ tuổi nghỉ hưu, người lao động có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên sẽ được giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng. Theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2015, mức hưởng lương hưu của người lao động được tính theo công thức sau:

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương/ thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó, lao động nữ sẽ được hưởng tỷ lệ 55%, lao động nam sẽ được hưởng 45%.

Nếu đóng đủ và trên 20 năm, cứ mỗi năm đóng thêm người lao động sẽ được nhận lương hưu thêm 2%. Mức hưởng tối đa đối với cả lao động nam và lao động nữ là 75%.

Hiện nay tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh tăng dần, khiến một số bộ phận người lao động nản, và quyết định rút bảo hiểm một lần. Sau khi nghỉ việc 12 tháng, nếu người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, có nguyện vọng hưởng BHXH 1 lần thì sẽ được giải quyết hưởng, do đó, nhiều người vì nhu cầu tài chính trước mắt đã đề nghị hưởng BHXH 1 lần, số người hưởng qua các năm có xu hướng tăng, giai đoạn 2017- 2021, mỗi năm trung bình có 700.000 người hưởng BHXH 1 lần, tương đương với số lao động tăng mới hàng năm, việc hưởng BHXH 1 lần sẽ hạn chế cơ hội hưởng lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động.

Trước tình trạng này, Bộ LĐ-TB-XH đang hoàn tất hồ sơ thủ tục 11 nhóm chính sách cải cách bảo hiểm, dự kiến trình Quốc hội vào năm 2023. Trong các nhóm này sẽ giảm dần thời gian đóng BHXH, cụ thể là rút dần xuống 15 năm và tiến tới có thể 10 năm, với tinh thần đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ngắn hưởng ít.

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm