Đóng bảo hiểm chưa đủ 20 năm có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần không?

( PHUNUTODAY ) - Hỏi: Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì người đó có được hưởng chế độ rút bảo hiểm một lần không?

Bảo hiểm xã hội 1 lần là gì?

Bảo hiểm xã hội 1 lần là một chế độ an sinh do Nhà nước đề ra để hỗ trợ cho những người lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc và người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có yêu cầu và đủ điều kiện sẽ được rút bảo hiểm 1 lần.

Chế độ BHXH 1 lần là một trong những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội. Đây là một cách để người lao động có thể sử dụng số tiền bảo hiểm của mình theo ý muốn, thay vì phải chờ đến tuổi nghỉ hưu để hưởng lương hưu hàng tháng.

Chế độ BHXH 1 lần là một trong những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Chế độ BHXH 1 lần là một trong những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;...

Như vậy, theo quy định, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vẫn có thể hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.

Cách tính số tiền bảo hiểm xã hội 1 lần

Số tiền bảo hiểm xã hội 1 lần được tính dựa trên số năm đã đóng BHXH và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH căn cứ theo Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Công thức tính như sau:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014)

Trong đó: Mbqtl là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Mbqtl = (Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm) / (Tổng số tháng đóng BHXH).

Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 - 06 tháng được tính là ½ năm, từ 07 - 11 tháng được tính là 01 năm. Trường hợp tính đến trước 01/01/2014 nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ 01/01/2014 trở đi.

Trường hợp chưa đóng đủ 1 năm thì mức hưởng bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương.

Mức hưởng khi rút BHXH 1 lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp bị bệnh hiểm nghèo.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn