Kể từ 10/2023: Có 4 trường hợp không cần phải đăng ký biển số định danh, ra đường vẫn không bị phạt

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định, chỉ có duy nhất 4 trường hợp không cần đăng ký biển số định danh nhưng vẫn yên tâm sẽ không bị phạt khi ra ngoài.

Quy định về biển số định danh

Biển số định danh thường được hiểu là một loại biển số xe ô tô hoặc phương tiện giao thông khác được cấp bởi cơ quan chính quyền để định danh một phương tiện cụ thể. Biển số định danh thường gồm một dãy ký tự hoặc số có thứ tự duy nhất dành riêng cho phương tiện đó , giúp cơ quan chức năng và người quản lý giao thông xác định và theo dõi phương tiện trong các hoạt động liên quan đến lưu thông, quản lý, và an ninh giao thông. Biển số định danh quan trọng trong việc xác định và theo dõi phương tiện giao thông, giúp đảm bảo an toàn và quản lý hiệu quả hệ thống giao thông.

bien-so-dinh-danh

Riêng tại Việt Nam, biển số xe định danh được hiểu là biển số được cấp, quản lý theo mã định danh của chủ xe, với các ký hiệu, seri biển số, kích thước chữ và số, màu biển số theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

4 trường hợp không cần đăng ký biển số định danh

Thông thường những người sở hữu xe đều phải đăng ký biển số định danh. Song, căn cứ vào Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA, có 4 trường hợp không cần đăng ký biển số định danh, vẫn có thể tham gia giao thông, cụ thể:

1. Xe đã đăng ký biển 05 số trước ngày 15/8/2023 nhưng chưa làm thủ tục thu hồi. Khi đó, biển số xe sẽ được định danh mặc định theo chủ xe là người đang đứng tên trên đăng ký xe.

2. Xe đã đăng ký biển 05 số có ký hiệu “LD ”, “DA”, “MĐ”, “R”. Những xe này được tham gia giao thông, ngay cả khi cấp đổi, cấp lại biển số thì vẫn được dùng biển cũ, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh.

doi-tuong-khong-can-dang-ki-dinh-danh1

3. Xe đã đăng ký biển 03 số nhưng không thuộc trường hợp phải cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký, biển số xe, đăng ký sang tên, di chuyển xe. Trong đó, việc di chuyển xe được hiểu là khi chủ xe chuyển nơi cư trú.

4. Xe đã đăng ký biển 04 số nhưng không thuộc trường hợp phải cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe, đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Việc không đăng ký biển số định danh cho phương tiện giao thông là vi phạm luật giao thông đường bộ và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Mức phạt cụ thể và hình thức xử lý có thể thay đổi theo từng trường hợp cụ thể và luật giao thông hiện hành tại thời điểm vi phạm.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link