Mức đóng BHXH kể từ ngày 01/10/2022 là bao nhiêu phần trăm?

( PHUNUTODAY ) - Kể từ ngày 01/10/2022, mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ có những điều chỉnh cụ thể.

Theo quy định tại Điều 43 Luật Việc Làm thì người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, tại Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg thì:

Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thêm vào đó, thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Như vậy, người sử dụng lao động thuộc trường hợp giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% đến hết ngày 30/9/2022. Đồng nghĩa với việc từ ngày 01/10/2022 sẽ tăng mức đóng BHTN trở lại 1% như trước đây.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHTN, BHYT của người lao động Việt Nam từ ngày 01/10/2022

Căn cứ theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, Nghị định 58/2020/NĐ-CP, Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 quy định về mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động Việt Nam từ ngày 01/10/2022 như sau:

1

Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHTN, BHYT của người lao động nước ngoài từ ngày 01/10/2022Theo hướng dẫn tại Nghị định 143/2018/NĐ-CP và Thông báo 4447/TB-BHXH năm 2021, người lao động là công nước ngoài làm việc tại Việt Nam đóng bảo hiểm bao gồm mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí (HT); quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ-TS); quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN); bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 01/10/2022 với tỷ lệ như sau:

2

Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).

Như vậy, từ ngày 01/10/2022 thì mức đóng các loại bảo hiểm của người lao động nước ngoài nêu trên vẫn không có sự thay đổi với so trước đây (từ 01/7/2022).

Theo:  xevathethao.vn copy link