Muốn phát tài hãy tránh 6 nghiệp gây tổn tài theo Phật dạy

10:23, Thứ hai 20/12/2021

( PHUNUTODAY ) - Chuyển hóa được sáu nghiệp tổn hao tài sản này thì mới mong ổn định tài chính cũng như thành công lâu dài được.

Phật dạy có sáu nghiệp tổn tài:

1. Đam mê rượu chè

2. Cờ bạc.

3. Phóng đãng.

4. Đam mê kỹ nhạc.

5. Kết bạn với người ác.

6. Lười biếng

Phật chỉ ra rõ rằng uống rượu thì có 6 điều lỗi. Thứ nhất là hao tài, thứ hai là sinh bệnh, thứ ba đấu tranh, thứ tư là tiếng xấu đồn khắp. Thứ năm là bộc phát nóng giận và cuối cùng là trí tuệ bị giảm dần. Làm người nếu suốt ngày chỉ biết rượu chè thì sớm muộn mất hết tiền bạc.

8-tuong-thanh-dao-cua-duc-phat-thich-ca-6

Nghiệp gây tổn tài thứ hai chính là cờ bạc thì có sáu điều tai hại: Tài sản ngày một hao hụt. 2. Thắng thì gây thù oán. 3. Bị kẻ trí chê. 4. Mọi người không kính nễ tin cậy. 5. Bị xa lánh. 6. Sinh tâm trộm cắp. Đời người nếu chỉ biết giả mê đánh bạc thì sớm muộn gia sản mỗi ngày đều tiêu tán.

Nghiệp gây tổn tài thứ ba là phóng đãng có sáu lỗi: 1. Không tự phòng hộ mình. 2. Không phòng hộ được tài sản và hàng hóa. 3. Không phòng hộ được con cháu. 4. Thường hay bị sợ hãi. 5. Bị những điều khốn khổ ràng buộc xác thân. 6. Ưa sinh điều dối trá. Đó là sáu điều lỗi.

Nghiệp tổn tài thứ tư là say mê kỹ nhạc có sáu lỗi: 1. Tìm đến chỗ ca hát. 2. Tìm đến chỗ múa nhảy. 3. Tìm đến chỗ đàn địch. 4. Tìm đến chỗ tấu linh tay. 5. Tìm đến chỗ có âm thanh vi diệu. 6. Tìm đến chỗ đánh trống.

7-0632

Nghiệp tổn tài thứ 5 là giao du với bạn xấu có sáu lỗi: 1. Tìm cách lừa dối. 2. Ưa chỗ thầm kín. 3. Dụ dỗ nhà người khác. 4. Mưu đồ chiếm đoạt tài sản của người khác. 5. Xoay tài lợi về mình. 6. Ưa phanh phui lỗi người.

Nghiệp tổn tài thứ sáu là lười biếng có sáu lỗi: 1. Khi giàu sang không chịu làm việc. 2. Khi nghèo không chịu siêng năng. 3. Lúc lạnh không chịu siêng năng. 4. Lúc nóng không chịu siêng năng. 5. Lúc sáng trời không chịu siêng năng. 6. Lúc tối trời không chịu siêng năng.

Phật dạy rằng chỉ khi con người thấy rõ được nguyên nhân chính yếu và chi tiết của sự tổn tài cũng như nguy hiểm của nó thì mới có thể khắc phục được. Hãy biết chuyển hóa 6 nghiệp bất thiện trên để thay đổi số mệnh.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt