Năm 2024: 5 trường hợp này dù là con ruột cũng không được nhận thừa kế nhà đất, ai cũng nên biết

( PHUNUTODAY ) - Theo quy đinh những trường hợp vi phạm quyền thừa kế dưới đây sẽ không được hưởng thừa kế, người dân nên biết sớm.

Quyền thừa kế là gì?

Quyền thừa kế được hiểu là khi một người qua đời toàn bộ những tài sản về bất động sản nhà cửa, tiền bạc, cổ phần công ty, tài sản có giá trị... sẽ được chia đều cho những người thân trong gia đình theo luật kế thừa của pháp luật quy định. Theo pháp luật thì quyền kế thừa thứ nhất sẽ là cha mẹ, vợ, chồng, con ruột, con nuôi của người đã mất. Tuy nhiên, có những trường hợp dưới đây dù là con ruột cũng không được hưởng thừa kế của cha mẹ ruột. Đó là trường hợp nào hãy cùng tìm hiểu nhé!

chia ke thua di chuc

5 trường hợp không được hưởng thừa kế

Trường hợp 1: Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó.

Trường hợp 2: Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.

Trường hợp 3: Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng.

Trường hợp 4: Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Lưu ý, trường hợp cha mẹ, người để lại di sản biết người thừa kế có những hành vi nêu trên nhưng vẫn để lại di sản cho họ thì họ vẫn được hưởng di sản theo di chúc.

Lưu ý, khoản 1 điều 644 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc như sau: Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Do đó, con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; con thành niên mà không có khả năng lao động vẫn có thể nhận di sản khi không có tên trong di chúc.

quyen thua ke 1

Trường hợp 5: Con đã bị truất quyền thừa kế trước đó

Theo Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015, người lập di chúc có quyền sau đây:

- Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

- Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

- Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

- Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

- Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Như vậy, dù người thừa kế có đủ điều kiện thừa kế nhưng người để lại di sản truất quyền thừa kế ngay trong di trúc thì người thừa kế sẽ không được thừa kế di sản.