Nghỉ hưu tháng 11/2022 người lao động sẽ nhận được lương hưu bao nhiêu?

08:12, Thứ hai 14/11/2022

( PHUNUTODAY ) - Một lao động nữ lao động trong điều kiện bình thường, tham gia bảo hiểm xã hội tròn 36 năm tính đến thời điểm nghỉ hưu vào tháng 11/2022 thì họ sẽ được nhận lương hưu mỗi tháng là bao nhiêu %?

Một lao động nữ lao động trong điều kiện bình thường, tham gia bảo hiểm xã hội tròn 36 năm tính đến thời điểm nghỉ hưu vào tháng 11/2022 thì họ sẽ được nhận lương hưu mỗi tháng là bao nhiêu %?

nghi-hu-thang112022-nguoi-lao-dong-nhan-duoc-luong-huu-bao-nhieu_3

Căn cứ vào Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 1.1.2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 1.1.2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại Điểm a và Điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

nghi-hu-thang112022-nguoi-lao-dong-nhan-duoc-luong-huu-bao-nhieu_2

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

4. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau: Đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 2 và Khoản 3 Điều 54 của Luật này.

nghi-hu-thang112022-nguoi-lao-dong-nhan-duoc-luong-huu-bao-nhieu_4

Ngoài ra, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

- Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

- Thời gian có tháng lẻ từ 1 đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 đến 11 tháng được tính là một năm.

Như vậy, bà bắt đầu nghỉ hưu vào tháng 11.2022. Bà đã có 36 năm đóng bảo hiểm xã hội, phần trăm lương hưu của bà được tính như sau:

+ 15 năm đầu tính là 45%.

+ Từ năm thứ 16 đến năm thứ 36 là 21 năm: 2% x 21 = 42%.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng là 45% + 42%= 87% > 75% nên tỷ lệ hưởng lương hưu của bà sẽ là 75% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

Mức trợ cấp một lần của bà bằng 0,5 x 6 =3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm