Người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp, phụ cấp theo quy định mới nhất

( PHUNUTODAY ) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 44/2022 quy định chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 44/2022 quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành LĐ-TB&XH quản lý. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/9/2022.

Theo Thông tư, kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, người trực tiếp tham gia kháng chiến và chi phí quản lý thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng do ngân sách trung ương đảm bảo được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ LĐTB&XH. Bộ LĐTB&XH ủy quyền cho Sở LĐTB&XH thực hiện nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương tại địa phương; cơ quan LĐTB&XH hoặc cơ quan được cấp có thẩm quyền giao quản lý và sử dụng kinh phí mở tài khoản dự toán tại Kho bạc Nhà nước và thực hiện rút dự toán theo quy định.

1. Đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng

thong-tin-moi-nhat-ve-che-do-tro-cap-nguoi-co-cong_1

Đối tượng 1: Cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong ngành công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 53/2010 của Thủ tướng;

Đối tượng 1: Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định 142/2008 và Quyết định 38/2010 của Thủ tướng. 

2. Đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần

Những người được hưởng chế độ hàng tháng và trợ cấp một lần là người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011 của Thủ tướng.

3. Đối tượng hưởng trợ cấp một lần

thong-tin-moi-nhat-ve-che-do-tro-cap-nguoi-co-cong_2

Đối tượng 1: Quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử lại miền Nam sau Hiệp định Geneva năm 1954 theo Nghị định 23/1999.

Đối tượng 2: Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định 290/2005 và Quyết định 188/2007 của Thủ tướng.

Đối tượng 3: Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định 40/2011, thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến theo Nghị định 112/2017. 

Đối tượng 4: Người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo Quyết định 57/2013 và Quyết định 62/2015 của Thủ tướng.

Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể các khoản chi trực tiếp cho người thụ hưởng, như chi điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tại nhà; hỗ trợ mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết…Các khoản chi giao cho cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thuộc ngành LĐ-TB&XH thực hiện, gồm điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tập trung; hỗ trợ thuốc, điều trị và bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng…

4. Truy thu, truy lĩnh đối với các trường hợp hưởng sai chế độ chính sách ưu đãi người có công

Đặc biệt, thông tư còn quy định việc truy thu, truy lĩnh đối với các trường hợp hưởng sai chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Đúng đối tượng được hưởng nhưng phải điều chỉnh giảm mức trợ cấp thì phải nộp trả ngân sách trung ương phần chênh lệch đã hưởng mức trợ cấp cao hơn mức trợ cấp được điều chỉnh.

+ Trường hợp đối tượng lợi dụng chính sách của Nhà nước để được hưởng chế độ không đúng quy định thì phải nộp trả ngân sách trung ương toàn bộ số tiền đã được hưởng.

Trong trường hợp đối tượng chưa được hưởng hoặc chưa được hưởng đầy đủ mức trợ cấp thì được truy lĩnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Cơ quan LĐ-TB&XH thực hiện chi trả một lần cho đối tượng vào tháng liền sau với tháng ghi trong quyết định điều chỉnh mức trợ cấp.