Người lao động đóng BHXH 15 năm, lương hưu thấp nhất thực lĩnh là bao nhiêu?

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người dân quan tâm, nếu đóng BHXH 15 năm thì lương hưu thấp nhất là bao nhiêu?

Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách được người dân cực kỳ quan tâm. Nếu giảm số năm đóng BHXH từ 20 năm xuống 15 năm để được hưởng lương hưu thì mức lương hưu thấp nhất là bao nhiêu?

Tại Điều 64, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định, người lao động khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu. Và, đủ 61 tuổi 3 tháng đối với lao động nam, đủ 56 tuổi 08 tháng đối với lao động nữ; sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

bhxh2

Mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 20 năm đối với lao động nam; tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 15 năm đối với lao động nữ, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 2,25%.

Thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đại biểu Phạm Thị Kiều – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông nhất trí với điều kiện hưởng lương hưu mà nội dung dự thảo đã nêu. Tuy nhiên, do cách tính mức lương hưu dựa trên thời gian đóng góp và mức tiền lương, thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nên việc giảm điều kiện về thời gian đón bảo hiểm xã hội sẽ làm xuất hiện thêm nhiều trường hợp người lao động nghỉ hưu với mức lương rất thấp. Lao động nam đóng bảo hiểm xã hội 15 năm chỉ hưởng mức 33,75%, tương đương hơn 2 triệu đồng/tháng.

Đại biểu Phạm Thị Kiều cũng cho rằng, dự thảo Luật đã bỏ quy định về mức lương hưu tối thiểu, là điều nhiều người lao động đang băn khoăn vì có thể dẫn đến xu hướng “nghèo hóa” của một bộ phận người dân trong tương lai. Vì thế, Đại biểu đề nghị xem xét thiết kế cách tính lương hưu chia sẻ để hỗ trợ cho những người có tiền lương hưu quá thấp.

Với đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm, Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cho rằng, quy định này sẽ thu hút nhóm lao động cao tuổi tham gia đóng bảo hiểm xã hội, Đồng thời tạo thêm điều kiện cho nhiều người được hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, với việc tăng tuổi nghỉ hưu, đồng thời lại giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu có thể dẫn tới việc người lao động lợi dụng chính sách nhiều lần rút bảo hiểm xã hội một lần, sau đó lại tiếp tục quay lại tham gia đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, nhất là đối với những lao động trẻ tuổi…

Giảm điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu cũng có thể dẫn đến tình trạng nhiều người nghỉ hưu có mức thu nhập thấp do số năm đóng ngắn. Vì thế, Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung quy định để tối ưu hóa sự thay đổi này. Qua đó, góp phần vừa mở rộng được các đối tượng hưởng lương hưu vừa giúp mức lương hưu được hưởng sẽ đảm bảo đời sống của người lao động khi nghỉ hưu.

bhxh

Một số chính sách mới về lao động, bảo hiểm có hiệu lực tháng 12

Tăng 12,5% mức trợ cấp hằng tháng cho quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Có hiệu lực từ 19.12.2023, Thông tư 82/2023/TT-BQP đã hướng dẫn chi tiết việc điều chỉnh tăng 12,5% trợ cấp hằng tháng cho quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo chính sách tại Nghị định 42/2023/NĐ-CP.

Căn cứ Điều 3 Thông tư 82/2023/TT-BQP, mức trợ cấp hằng tháng từ tháng 7.2023 được tính theo công thức sau:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 7.2023 = Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6.2023 x 1,125

Như vậy, sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm 12,5%, mức trợ cấp hằng tháng của quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc được xác định cụ thể như sau:

Số năm công tác từ đủ 15 đến dưới 16 năm: Mức trợ cấp mới = 2,285 triệu đồng/tháng.

Số năm công tác từ đủ 16 đến dưới 17 năm: Mức trợ cấp mới = 2,388 triệu đồng/tháng.

Số năm công tác từ đủ 17 đến dưới 18 năm: Mức trợ cấp mới = 2,494 triệu đồng/tháng.

Số năm công tác từ đủ 18 đến dưới 19 năm: Mức trợ cấp mới = 2,598 triệu đồng/tháng.

Số năm công tác từ đủ 19 đến dưới 20 năm: Mức trợ cấp mới = 2,7 triệu đồng/tháng.

Bỏ giới hạn về số giờ làm thêm/phiên làm việc khi khai thác dầu khí trên biển

Thay thế Thông tư 24/2015/TT-BCT từ ngày 25/12/2023, Thông tư 20/2023/TT-BCT đã điều chỉnh một số quy định về giờ làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển, trong đó có quy định về số giờ làm thêm.

Cụ thể, Điều 6 Thông tư 20/2023/TT-BCT quy định tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm của người lao động không quá 14 giờ/ngày; số giờ làm thêm của người lao động không vượt quá 300 giờ/năm. Như vậy, quy định mới đã bỏ giới hạn về số giờ làm thêm tối đa trong một phiên làm việc.

Hướng dẫn mới về trường hợp bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Điều 3 Quyết định 24/2023/QĐ-TTg yêu cầu 02 điều kiện được xác định là bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp bao gồm:

(1) Bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Hiện nay Quyết định 120/2008/QĐ-TTg yêu cầu: Phải có Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV.

(2) Có kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Mẫu máu xét nghiệm phải lấy từ người bị phơi nhiễm với HIV tại thời điểm từ đủ 30 ngày đến trước 180 ngày kể từ thời điểm bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Thêm trường hợp được hưởng BHYT 100%

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc điều chỉnh về mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, Khoản 5 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP đã sửa theo hướng bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%. Cụ thể như sau:

Thêm 2 đối tượng được hưởng BHYT 100%:

(1) Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.

(2) Người dân thuộc xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc khác theo Luật Bảo hiểm y tế.