Từ nay trở đi, công chức sinh con thứ 3 có bị xử lý kỷ luật không?

( PHUNUTODAY ) - Ngày nay, chính sách dân số đang dần được nới lỏng vì tỉ lệ sinh ở nhiều địa phương bị giảm đến mức báo động. Liệu hiện nay, công chức sinh con thứ 3 có bị xử lý kỷ luật không?

Ngày nay, chính sách dân số đang dần được nới lỏng vì tỉ lệ sinh ở nhiều địa phương bị giảm đến mức báo động. Liệu hiện nay, công chức sinh con thứ 3 có bị xử lý kỷ luật không?

Những trường hợp công chức không vi phạm chế độ sinh một hoặc hai con

Căn cứ Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 18/2011/NĐ-CP quy định những trường hợp không vi phạm chế độ sinh một hoặc hai con như sau:

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

cong-chuc-sinh-con-thu-3-co-bi-phat-khong-1

- Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ)

+ Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

+ Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ).

Lưu ý: Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

- Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Công chức sinh con thứ 3 có bị xử lý kỷ luật không?

cong-chuc-sinh-con-thu-3-co-bi-phat-khong-2

Căn cứ Công văn 6616/BNV-CCVC năm 2021 hướng dẫn xử lý kỷ luật và xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình:

+ Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ ba trở lên nếu thuộc một trong các trường hợp không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định tại Nghị định số 20/2010/NĐ-CP, Nghị định số 18/2011/NĐ-CP và Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì không bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình thì việc xem xét xử lý kỷ luật được tiến hành sau khi sinh con thứ ba. Khi xem xét xử lý kỷ luật, đề nghị căn cứ vào mức độ của hành vi vi phạm theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP để áp dụng hình thức kỷ luật cho phù hợp, bảo đảm tương xứng giữa kỷ luật về Đảng và kỷ luật hành chính.

+ Theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP thì trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3 mà bị xử lý kỷ luật Đảng hoặc kỷ luật hành chính thì sẽ bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” của năm đó.

Việc xem xét xử lý kỷ luật được tiến hành sau khi sinh con thứ ba. Căn cứ vào tình hình thực tế, mức độ hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức có hình thức kỷ luật cụ thể.