Người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui: Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024 đúng không?

15:13, Thứ tư 24/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Đợt cải cách tiền lương 1/7/2024, mức lương tối thiểu vùng sẽ có sự thay đổi. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

Mức lương tối thiểu vùng đang áp dụng hiện nay là bao nhiêu?

Cải cách tiền lương từ 1/7/2024, mức tăng là bao nhiêu?

Cải cách tiền lương từ 1/7/2024, mức tăng là bao nhiêu?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng của các vùng hiện nay như sau:

- Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng;

- Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng;

- Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng;

- Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng.

Từ 1/7/2024, dự kiến mức tăng lương tối thiểu vùng thấp nhất là bao nhiêu?

Ngày 22/3/2024, Bộ LĐ,TB&XH đã công bố dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo dự thảo, mức lương tối thiểu tháng của các vùng đã tăng lên so với mức lương tối thiểu hiện tại. Mức tăng này dự kiến được áp dụng từ 1/7/2024.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 3 Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, mức lương tối thiểu tháng theo dự kiến được quy định như sau:

Vùng 1 tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng thêm 280.000 đồng);

Vùng 2 tăng từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng);

Vùng 3 tăng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220.000 đồng);

Vùng 4 tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng (tăng 200.000 đồng).

Tăng thêm 6% với lương tối thiểu vùng theo giờ. Cụ thể:

Vùng 1 tăng từ 22.500 đồng/giờ lên 23.800 đồng/giờ;

Vùng 2 tăng từ 20.000 đồng/giờ lên 21.200 đồng/giờ;

Vùng 3 tăng từ 17.500 đồng/giờ lên 18.600 đồng/giờ;

Vùng 4 tăng từ 15.600 đồng/giờ lên 16.600 đồng/giờ.

Như vậy, mức tăng lương tối thiểu vùng thấp nhất là 200.000 đồng/tháng. Mức tăng này áp dụng với các địa bàn thuộc vùng IV.

Hà Nội áp dụng mức lương tối thiểu bao nhiêu từ 1/7/2024?

Hà Nội áp dụng mức lương tối thiểu bao nhiêu từ 1/7/2024?

Hà Nội áp dụng mức lương tối thiểu bao nhiêu từ 1/7/2024?

Sở LĐ,TB&XH Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ LĐ,TB&XH về lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị định quy định mức lương tối thiểu năm 2024.

Theo đó, Sở LĐ,TB&XH Hà Nội thống nhất dự thảo Tờ trình và Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Cụ thể, Bộ LĐ,TB&XH đề xuất mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:

Mức lương tối thiểu tháng: vùng I là 4.960.000 đồng/tháng; vùng II là 4.410.000 đồng/tháng; vùng III là 3.860.000 đồng/tháng; vùng IV là 3.450.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu giờ: vùng I là 23.800 đồng/giờ; vùng II là 21.200 đồng/giờ; vùng III là 18.6000 đồng/giờ; vùng IV là 16.600 đồng/giờ.

Sở LĐ,TB&XH Hà Nội cũng thông tin danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng. Thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ, các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đang áp dụng mức lương tối thiểu theo 2 vùng:

Vùng I, áp dụng mức lương tối thiểu tháng 4.680.000 đồng/tháng; mức lương tối thiểu giờ là 22.500 đồng/giờ.

Vùng II, áp dụng mức lương tối thiểu tháng 4.160.000 đồng/tháng; mức lương tối thiểu giờ 20.000 đồng/giờ.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, để duy trì ổn định và tạo mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp, Sở LĐ,TB&XH Hà Nội không đề xuất điều chỉnh vùng hiện hành; giữ nguyên như quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ.

Như vậy, nếu dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được Chính phủ thông qua, từ ngày 1/7/2024, mức lương tối thiểu ở Hà Nội sẽ được áp dụng đối với vùng I là: 4.960.000 đồng/tháng, 23.800 đồng/giờ; vùng II là 4.410.000 đồng/tháng, 21.200 đồng/giờ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Mộc