Phát hiện thông tin sai khi quét mã trên CCCD gắn chíp người dân cần làm ngay đều này

( PHUNUTODAY ) - Có một số trường hợp người dân phát hiện thông tin hiển thị không chính xác khi quét mã QR trên thẻ CCCD gắn chip người dân cần làm ngay điều dưới đây.

Hiện nay, phần lớn công dân Việt Nam đã được cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip và sử dụng nó để thực hiện các giao dịch hành chính. Tuy nhiên, có một số trường hợp người dân phát hiện thông tin hiển thị không chính xác khi quét mã QR trên thẻ CCCD gắn chip. Trong trường hợp này, người dân cần làm gì để đính chính thông tin cho đúng?

phat-hien-thongtin-hien-sai-khi-quet-ma-tren-cccd-gan-chip-nguoi-dan-can-lam-ngay-dieu-nay_1

Theo khoản 1, Điều 23 Luật CCCD năm 2014, thẻ CCCD được đổi trong các trường hợp sau:

+ Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

+ Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên, đặc điểm nhân dạng;

+ Xác định lại giới tính, quê quán; Có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD;

+ Khi công dân có yêu cầu.

phat-hien-thongtin-hien-sai-khi-quet-ma-tren-cccd-gan-chip-nguoi-dan-can-lam-ngay-dieu-nay_2

Như vậy, khi phát hiện ra thông tin trên thẻ CCCD có sai sót, để không ảnh hưởng tới các giao dịch, thủ tục phải dùng đến thẻ Căn cước, người dân phải đi đổi thẻ mới. Căn cứ Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA, thủ tục đổi, cấp lại CCCD gắn chip được thực hiện như sau:

Bước 1: Đến cơ quan Công an yêu cầu đổi thẻ CCCD

Công dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị đổi thẻ CCCD nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ CCCD.

Bước 2: Tiếp nhận thông tin công dân

Sau khi nhận được yêu cầu, cán bộ Công an nơi tiếp nhận đề nghị đổi thẻ CCCD tiếp nhận thông tin công dân bằng cách:

- Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng; thu nhận vân tay;

- Chụp ảnh chân dung;

- In phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân, Phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên;

- Thu lệ phí theo quy định; cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

Bước 3: Thu lại CCCD đang sử dụng

Cán bộ Công an thu lại thẻ CCCD bị sai thông tin trong trường hợp công dân làm thủ tục đổi thẻ CCCD. Sau đó thực hiện tra cứu tàng thư căn cước công dân để xác minh thông tin công dân (nếu có) và xử lý, phê duyệt hồ sơ  đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Bước 4: Trả kết quả đổi thẻ CCCD

Trường hợp công dân đăng ký trả thẻ CCCD đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan Công an lập danh sách, phối hợp với đơn vị thực hiện dịch vụ chuyển phát để thực hiện và công dân phải trả phí theo quy định.

phat-hien-thongtin-hien-sai-khi-quet-ma-tren-cccd-gan-chip-nguoi-dan-can-lam-ngay-dieu-nay_3

Trong trường hợp khi quét mã QR của thẻ CCCD gắn chip nhưng không ra số Chứng minh nhân dân (CMND) cũ trước đây đã được cấp hoặc có hiện số CMND nhưng bị sai, người dân không cần thiết phải đi làm lại Căn cước mà có thể nhanh chóng khắc phục bằng cách:

- Liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền cấp CCCD để bổ sung, cập nhật thông tin.

- Sử dụng Giấy xác nhận số CMND: Khi người dân làm thủ tục cấp, đổi thẻ CCCD, cơ quan quản lý nơi tiếp nhận hồ sơ sẽ có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số CMND đối với tất cả trường hợp đổi từ CMND 9 số sang thẻ CCCD gắn chip.

Trường hợp cơ quan quản lý CCCD của Bộ Công an, cơ quan quản lý CCCD của Công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ thì đề nghị cơ quan quản lý CCCD của Công an cấp tỉnh nơi công dân đăng ký thường trú xác minh. Sau khi có kết quả xác minh, cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin. Nếu thông tin hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ trình thủ trưởng đơn vị ký Giấy xác nhận số CMND và trả cho công dân cùng với thẻ CCCD. Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan quản lý sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Trường hợp người dân đã được cấp thẻ CCCD nhưng chưa được cấp Giấy xác nhận số CMND hoặc bị mất giấy xác nhận, người dân cần làm văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận số CMND. Hồ sơ gồm đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận số CMND, bản chính và nộp bản sao thẻ CCCD, bản sao CMND 9 số.Sau khi cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra thông tin của công dân, trường hợp thông tin hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho công dân; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thời hạn cấp Giấy xác nhận số CMND là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.