Sau khi sổ hộ khẩu bị thu hồi, người dân làm Căn cước công dân gắn chip thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Tới hết năm nay, sổ hộ khẩu giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Vậy nếu người dân cần làm Căn cước công dân (CCCD) gắn chip thì phải làm thế nào?

Theo quy định, khi đi làm CCCD gắn chip người dân phải mang theo sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2023 sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng. Điều này sẽ mang lại khó khăn hay thuận lợi cho người dân và khi không có hộ khẩu trong tay, thủ tục xin cấp CCCD gắn chip sẽ được thực hiện như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 60 năm 2021 của Bộ Công an thì sau khi tiếp nhận đề nghị cấp CCCD gắn chip của công dân, cán bộ tiếp nhận tiến hành tìm kiếm thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Nếu thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng có sự thay đổi, điều chỉnh thì đề nghị công dân xuất trình giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung thay đổi để cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Nếu thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị công dân xuất trình một trong các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh nội dung thông tin nhân thân để cập nhật thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Theo quy định nêu trên, nếu công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh khi làm CCCD gắn chip.

Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020 quy định khi cơ quan đăng ký cư trú thu hồi Sổ hộ khẩu thì phải điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu.

Như vậy, trường hợp sổ hộ khẩu đã bị thu hồi và thông tin đã có sẵn trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân vẫn có thể làm CCCD gắn chip.