3 mốc tuổi cần đổi CCCD gắn chip ngay nếu không muốn bị phạt

( PHUNUTODAY ) - Căn cước công dân gắn chip có thời hạn sử dụng nhất định. Khi đến hạn, người dân cần thực hiện thủ tục để cấp, đổi.

Theo quy định hiện nay, tất cả công dân khi đổi từ chứng minh nhân dân cũ và căn cước công dân mã vạch sẽ được thay thế bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Thẻ CCCD gắn chip không có giá trị trọn đời. Đến một độ tuổi nhất định, công dân cần phải thực hiện thủ tục đổi thẻ CCCD mới.

Thời hạn của Căn cước công dân gắn chip

Điều 21 Luật CCCD 2014 quy định thời hạn cấp, đổi CCCD gắn chip như sau:

- Thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

- Trường hợp thẻ căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định nêu trên này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Như vậy, công dân cứ đến độ tuổi theo quy định ở các mốc 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi phải tiến hành đổi CCCD gắn chip.

cccd-gan-chip-01

Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 06/2021 của Bộ Công an quy định mặt trước của thẻ CCCD gắn chip có ghi thời gian sử dụng đến ngày tháng năm nào.

Vì vậy, để biết thẻ CCCD gắn chip còn thời hạn sử dụng hay không người dân có thể dựa vào ngày tháng năm hết hạn ghi trong mặt trước của thẻ CCCD hoặc dựa vào độ tuổi của bản thân để xác định.

Một số trường hợp đặc biệt

Như đã nói ở trên, nếu công dân được cấp CCCD gắn chip trong 2 năm trước mốc tuổi quy định thì vẫn được sử dụng thẻ CCCD đến mốc tuổi tiếp theo.

Ví dụ, mốc tuổi cần đổi CCCD là 25. Nếu công dân đi làm thẻ CCCD gắn chip năm 24 tuổi thì thẻ CCCD dân có vẫn có giá trị sử dụng đến mốc tuổi tiếp theo (40 tuổi).

cccd-gan-chip-02

Trong trường hợp công dân đi làm CCCD gắn chip đã đủ 60 tuổi, tính đến thời điểm cấp thẻ thì thời hạn sử dụng thẻ là đến suốt đời. Tức là công dân được sử dụng CCCD gắn chip cho đến khi qua đời mà không cần đổi thẻ, trừ trường hợp mất thẻ, thẻ bị hư hỏng...

Những công dân đi làm CCCD gắn chip khi đủ 58 tuổi cũng được sử dụng thẻ CCCD đó cho đến khi mất mà không cần đi đổi thẻ khi đủ 60 tuổi.

Công dân trên 60 tuổi đang sử dụng CCCD mã vạch được tiếp tục sử dụng cho đến khi qua đời, không bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chip.

cccd-gan-chip-03

Mức phạt khi sử dụng CCCD hết hạn

Theo điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP và Điều 23 Luật căn cước công dân 2014, kể từ năm 2022, việc không đổi CCCD khi hết hạn sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng.