Tìm hiểu về chính sách tốt nghiệp trung cấp nghề phải đạt ngoại ngữ bậc 1/6

( PHUNUTODAY ) - Theo Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có hiệu lực từ ngày 15/6, người học trung cấp sau khi tốt nghiệp phải đạt ngoại ngữ bậc 1/6.

Tìm hiểu về chính sách tốt nghiệp trung cấp nghề phải đạt ngoại ngữ bậc 1/6

Nội dung cụ thể chính sách dưới đây:

Đối với bậc trung cấp, khối lượng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành tùy theo từng ngành, nghề đào tạo phải đảm bảo tỷ lệ: Lý thuyết chiếm từ 25% - 45%; thực hành từ 55% - 75%.

Với người tốt nghiệp cao đẳng, phải có thời gian học tập từ 2 đến 3 năm học tuỳ theo từng ngành, nghề đào tạo. Khối lượng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành tùy theo từng ngành, nghề đào tạo phải đảm bảo tỷ lệ: lý thuyết chiếm từ 30% - 50%; thực hành từ 50% - 70%.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định, người học trung cấp sau khi tốt nghiệp phải có năng lực thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm. Trong đó, phải có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

8.tim-hieu-ve-chinh-sach-tot-nghiep-ngoai-ngu-phai-dat-muc-ngoai-ngu-tu-1-6-phunutoday.vn

 

Người tốt nghiệp cao đẳng ngoài khả năng giải quyết được các công việc có tính phức tạp của ngành, nghề đào tạo, phải có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc. Trong đó, có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.  

Cũng theo chính sách, người học sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp phải đảm bảo các kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ như sau:

+ Về kiến thức:

Khối lượng kiến thức tối thiểu đối với trình độ trung cấp là 35 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, 50 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và có thời gian học tập từ 1 đến 2 năm học tùy theo từng ngành, nghề đào tạo.

Khối lượng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành tùy theo từng ngành, nghề đào tạo phải đảm bảo tỷ lệ: lý thuyết chiếm từ 25-45%; thực hành từ 55-75%.

+ Về kỹ năng:

Kỹ năng nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề bằng việc lựa chọn và áp dụng các phương pháp cơ bản, công cụ, tài liệu và thông tin. Kỹ năng sử dụng các thuật ngữ chuyên môn của ngành, nghề đào tạo trong giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc; phản biện và sử dụng các giải pháp thay thế; đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm. Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

+ Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn.

Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.