Người lao động tới đâu, chuẩn bị những gì để có thể nhận tiền hỗ trợ Covid-19?

( PHUNUTODAY ) - Nhằm hỗ trợ cho người lao động gặp ảnh hưởng dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách.

Theo Nghị quyết, mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ.

Về đối tượng được nhận hỗ trợ: là người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Những đối tượng này cần đáp ứng đủ điều kiện sau:

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

- Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp sau: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; NLĐ hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

1. Mức hỗ trợ hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương:

Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng mức 1.855.000 đồng/người; từ 1 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người.

ho_tro9

2. Mức hỗ trợ với người lao động ngừng việc

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

3. Mức hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động

ho_tro0

Những người làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

Hồ sơ người lao động cần có để xin hỗ trợ

- Phiếu đề nghị hỗ trợ theo mẫu

- Bản sao công chứng 1 trong 3 loại giấy tờ sau:

- HĐLĐ đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ;

- Quyết định thôi việc;

- Thông báo hoặc thỏa thuận chấp dứt HĐLĐ.

- Bản sao có công chứng các loại giấy tờ sau

- Giấy tờ chứng minh NLĐ mang thai;

- Giấy khai sinh/chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi;

- Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.

4. Trình tự thủ tục nhận hỗ trợ 

NLĐ có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Đến 31/1/2022.

Trước ngày 5 và 20 hàng tháng, Trung tâm Dịch vụ việc làm tổng hợp danh sách NLĐ đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong 2 ngày kể từ ngày nhận danh sách, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định và trình UBND cấp tỉnh.

UBND cấp tỉnh xét duyệt, đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả trợ cấp trong 3 ngày làm việc.