Từ năm 2023: 8 trường hợp khi sang tên sổ đỏ được miễn phí trước bạ: Ai cũng nên biết kẻo thiệt thòi

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định của Luật đất đai thì có 8 trường hợp dưới đây khi sang tên sổ đỏ sẽ được miễn tiền phí trước bạ.

Sang tên sổ đỏ là gì?

Sang tên sổ đỏ là trường hợp chuyển nhượng, mua bán, cho tặng quyền sử dụng đất từ của mình chuyển sang cho người khác. Trong trường hợp sang tên sổ đỏ bắt buộc bạn cần phải nộp một số tiền theo quy định của nhà nước. Trong đó, có phí trước bạ, nhưng có 8 trường hợp này sẽ không cần phải nộp phí trước bạ.

Phí trước bạ nhà đất là gì?

Đây là khoản lệ phí, khoản tiền được xác định do cơ quan nhà nước ấn định rõ mà cá nhân tổ chức cần phải nộp khi thực hiện những công việc liên quan tới, nhà đất theo quy định của Luật nhà đất.

Những người cần phải nộp lệ phí trước bạ là những tổ chức, cá nhân có tài sản là nhà, đất thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ nếu như họ muốn tiến hành các thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, hay còn gọi là sang tên sổ đỏ.

cac-le-phi-khi-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat

Những trường hợp nào được miễn lệ phí trước bạ

Căn cứ khoản 10 Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP, các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ khi sang tên Sổ đỏ trong trường hợp thừa kế, tặng cho nhà đất giữa những đối tượng sau:

- Vợ với chồng.

- Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ.

- Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi.

- Cha chồng, mẹ chồng với con dâu.

- Cha vợ, mẹ vợ với con rể.

- Ông nội, bà nội với cháu nội.

- Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại.

- Anh, chị, em ruột với nhau.

 Miễn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các trường hợp được miễn thuế TNCN bao gồm:

- Sang tên giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

- Đất do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế.

- Thu nhập từ chuyển nhượng mà người sang tên chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

- Nhận thừa kế, quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

sang ten so do can giay to gi

Miễn, giảm lệ phí thẩm định, phí cấp Sổ đỏ

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 85/2019/TT-BTC, các đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí, lệ phí bao gồm hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể đối tượng được miễn, giảm; mức giảm đối với các khoản phí, lệ phí.

Để thực hiện sang tên Sổ đỏ, cần đáp ứng những điều kiện nào?Căn cứ quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013, để thực hiện sang tên Sổ đỏ, cần thỏa mãn 04 điều kiện sau:

- Có Sổ đỏ;

Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai 2013 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013.

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất