10 lỗi vi phạm bị xử phạt nặng trong mùa dịch Covid 19, ai cũng nên biết

( PHUNUTODAY ) - Trong khi dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp, mọi người nên tuân thủ quy tắc 5K. Nếu không sẽ bị xử phạt theo nội dung đã quy định dưới đây:

Với hành vi vứt khẩu trang, các chất, vật dụng đã sử dụng không đúng nơi quy định có khả năng làm lây lan dịch bệnh Covid-19

Với vi những vi phạm này bạn sẽ bị cảnnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng.

Hành vi không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh Covid-19:

Với vi phạm này bạn sẽ nhận mức phạt là: Từ 1.000.000 - 3.000.000 đồng.

Đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19:

Với những hành vi đưa tin không chính xác về tình hình dịch bệnh Covid-19 sau khi công bố dịch hoặc công bố hết dịch theo nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp:

Với vi phạm này bạn sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng đối với cá nhân. Và từ 20.000.000 - 30.000.000 đồng đối với tổ chức. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ phải khắc phục hậu quả "Buộc cải chính thông tin sai sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn đã đưa tin trước đó liên tục trong 03 ngày theo quy định của pháp luật".

Đưa tin sai sự thật về Covid --19 sẽ bị phạt

Đưa tin sai sự thật về Covid --19 sẽ bị phạt

Hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng của bản thân hoặc của người khác mắc dịch bệnh Covid-19:

Với vi phạm này mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng. Bạn cũng có thể bị xử lý hình sự trong trường hợp làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người khác có thể bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015.

Hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thầm quyền đối với người mắc bệnh Covid-19

Với vi phạm này sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Thêm vào đó, bạn cũng sẽ phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế". Xử lý hình sự: Trong trường hợp làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người khác có thể bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015.

Hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng hoặc ra đường thuộc diện không cần thiết

Khi bạn không đeo khẩu trang ra đường mức phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 - 3.000.000 đồng.

Không đeo khẩu trang khi ra đường bị phạt lên tới 3 triệu đồng

Không đeo khẩu trang khi ra đường bị phạt lên tới 3 triệu đồng

Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

Với vi phạm này mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng đối với cá nhân . Và từ 20.000.000 - 40.000.000 đồng đối với tố chức.

Không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khấn cấp dịch bệnh Covid-19:

 Với hành vi này mức phạt là từ 30.000.000 đồng -  40.000.000 đồng đối với cá nhân. Và từ 60.000.000 đồng -  80.000.000 đồng đối với tổ chức.

Nếu chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người nước ngoài vào Việt Nam, ở lại Việt Nam hoặc qua lại biên giới quốc gia trái phép:

Vơi vi phạm này mức phạt: từ 15.000.000 đồng-  25.000.000 đồng đối với cá nhân. Và từ 30.000.000 đồng - 50.000.000 đồng đối với tổ chức. Sẽ xử lý hình sự nếu liên quan đến quy định về xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép có thể bị xử lý theo Điều 347 và 348 Bộ luật Hình sự 2015.

Hành vi cản trở, chống lại người thi hành công vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Với vi phạm này mức phạt: Từ 2.000.000 đồng - 3.000.000 đồng đối với cá nhân. Và từ 4.000.000 đồng - 6.000.000 đồng đối với tổ chức.