4 trường hợp được miễn 100% tiền sử dụng đất từ 2025

09:51, Thứ năm 30/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện đang tiếp nhận ý kiến về một dự thảo Nghị định liên quan đến việc sử dụng đất và thuê đất trước. Dự thảo này bao gồm đề xuất về việc miễn tiền sử dụng đất trong một số trường hợp cụ thể.

Đề xuất trường hợp được miễn tiền sử dụng đất từ 2025

Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất từ 2025

Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất từ 2025

- Miễn tiền sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp giấy chứng nhận) cho người sử dụng đất trong các trường hợp sau:

+ Để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với thương binh hoặc bệnh binh không có khả năng lao động, hộ gia đình liệt sỹ không còn lao động chính.

+ Người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

+ Đất ở cho người phải di dời do thiên tai, di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người (đề xuất mới).

+ Giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi (đề xuất mới).

- Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định.

- Miễn tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công (đề xuất mới).

- Việc miễn tiền sử dụng đất trong các trường hợp khác được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai 2024.

Căn cứ tính tiền thuê và sử dụng đất

Căn cứ tính tiền thuê và sử dụng đất

Thủ tục miễn tiền thuê đất theo đề xuất mới

Theo đề xuất mới, thủ tục miễn tiền thuê đất sẽ bao gồm các bước sau:

  • Đệ trình yêu cầu: Người đang thuê đất cần nộp đơn đề nghị miễn tiền thuê đất tới cơ quan quản lý địa phương hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường (tùy thuộc vào quy định cụ thể).

  • Bổ sung tài liệu: Kèm theo đơn yêu cầu, người đề nghị cần cung cấp các tài liệu và chứng minh liên quan, bao gồm thông tin về mục đích sử dụng đất, lý do đề xuất miễn, và bất kỳ thông tin phụ trợ nào cần thiết.

  • Xem xét và phê duyệt: Cơ quan quản lý sẽ tiến hành xem xét yêu cầu và các tài liệu đi kèm. Sau đó, họ sẽ ra quyết định về việc miễn tiền thuê đất dựa trên các tiêu chí và quy định pháp lý.

  • Thông báo quyết định: Người đề nghị sẽ nhận được thông báo về kết quả của yêu cầu miễn tiền thuê đất, bao gồm cả việc được chấp nhận hoặc từ chối và lý do cụ thể nếu có.

  • Thực hiện quyết định: Trong trường hợp được chấp nhận, người đề nghị sẽ tiến hành thực hiện các hướng dẫn và yêu cầu khác (nếu có) từ cơ quan quản lý để hoàn tất thủ tục miễn tiền thuê đất.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Mộc