6 loại giấy tờ quan trọng được thay thế bằng bản điện tử, không cần dùng bản giấy

09:27, Thứ ba 19/07/2022

( PHUNUTODAY ) - Khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính, người dân có thể xuất trình bản điện tử của các loại giấy tờ này thay cho bản giấy.

1. Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú

Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020 quy định Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp chỉ có giá trị đến ngày 31/12/2022.

Hiện nay, người dân khi thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm:

cac-loai-giay-to-su-dung-ban-dien-tu-06 (2)

- Thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp;

- Thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định Luật Cư trú 2020 và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Theo quy định nói trên, trong thời gian tới Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ được thay thế bằng bản điện tử.

2. Thẻ bảo hiểm y tế

cac-loai-giay-to-su-dung-ban-dien-tu-02

Điểm g khoản 5 Điều 42 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, tại Công văn 1493/BHXH-CSYT, từ ngày 1/6/2021, người bệnh đi khám, chữa bệnh sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để thay thế cho thẻ bảo hiểm giấy. Lưu ý, trường hợp không cài được ứng dụng VssID trên điện thoại vẫn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy như bình thường.

3. Sổ bảo hiểm xã hội

cac-loai-giay-to-su-dung-ban-dien-tu-03

Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội. Đồng thời giao cho Chính phủ quy định trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phương thức giao dịch điện tử.

Hiện tại, trên ứng dụng VssID đã có mọi thông tin liên quan đến quá trình đóng bảo hiểm xã hội, quá trình hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của người tham gia đều đã được cập nhật. Người dân truy cập ứng dụng VssID là có thể nắm được các thông tin cần thiết có trong sổ bảo hiểm xã hội.

4. Giấy khai sinh

cac-loai-giay-to-su-dung-ban-dien-tu-04

Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định từ ngày 18/02/2022 Bộ Tư pháp đã chính thức ban hành Giấy khai sinh bản điện tử.

Theo thông tư này, người dân có thể xuất trình Giấy khai sinh bản điện tử thay cho bản giấy khi đi thực hiện các thủ tục hành chính.

5. Giấy chứng nhận kết hôn

cac-loai-giay-to-su-dung-ban-dien-tu-05

Cũng tại Thông tư 01/2022/TT-BTP, Bộ Tư pháp đã ban hành Giấy chứng nhận kết hôn điện tử. Giống như giấy khai sinh, người dân có thể xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn điện tử thay cho bản giấy khi đi thực hiện các thủ tục hành chính.

6. Các loại giấy tờ hộ tịch khác

Bên cạnh 5 loại giấy tờ nêu trên, theo quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BTP, các loại giấy tờ hộ tịch khác như trích lục khai tử; trích lục đăng ký giám hộ; trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ; trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con; giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; giấy báo tử… cũng đã có bản điện tử thay thế cho bản giấy.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link
Tác giả: Thanh Huyền