Đất cấp sổ đỏ lần đầu có bắt buộc phải ký giáp ranh hay không theo quy định mới nhất

15:33, Thứ bảy 01/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Đất cấp sổ lần đầu có bắt buộc phải ký giáp ranh?

Hiện tại, không có văn bản pháp luật nào quy định rằng chỉ vì hàng xóm không ký giáp ranh mà người sử dụng đất không được cấp sổ đỏ lần đầu.

Theo quy định tại Mục đ Khoản 11 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, các trường hợp bị từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp giấy chứng nhận bao gồm:

Nhận được văn bản yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là đối tượng phải thi hành án.

Đất cấp sổ đỏ lần đầu có bắt buộc phải ký giáp ranh hay không?

Đất cấp sổ đỏ lần đầu có bắt buộc phải ký giáp ranh hay không?

Nhận được văn bản thông báo kê biên tài sản thi hành án.

Nhận được văn bản tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất và tài sản gắn liền với đất từ cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất.

Như vậy, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được từ chối việc cấp sổ đỏ lần đầu chỉ vì có tranh chấp đất đai xảy ra trên thực tế mà chỉ được từ chối tiếp nhận nếu có văn bản đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai.

Do đó, nếu hàng xóm không chịu ký giáp ranh mà không có văn bản đề nghị giải quyết tranh chấp thì người sử dụng đất vẫn được cấp giấy chứng nhận như bình thường.

Nếu cơ quan có thẩm quyền không giải quyết việc cấp sổ lần đầu vì hàng xóm không ký giáp ranh, người nộp hồ sơ có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời về lý do từ chối hoặc chưa cấp giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, nhiều địa phương khi cấp sổ lần đầu vẫn yêu cầu các bên ký giáp ranh, vì đây là cách dễ dàng và phổ biến nhất để xác định có hay không có tranh chấp với người sử dụng đất liền kề.

Cách xác định ranh giới thửa đất giáp ranh

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, việc xác định ranh giới thửa đất được thực hiện như sau:

Người nộp hồ sơ xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao không cần công chứng, chứng thực).

Cán bộ đo đạc phối hợp với người dẫn đạc cùng người sử dụng, quản lý đất liên quan để xác định ranh giới, mốc giới thửa đất thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông hoặc cọc gỗ.

Cán bộ lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ đo đạc ranh giới. Ranh giới thửa đất được xác định theo hiện trạng sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo:

Kết quả cấp giấy chứng nhận.

Bản án của Tòa án có hiệu lực thi hành.

Kết quả giải quyết tranh chấp đất của cơ quan có thẩm quyền.Quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền liên quan đến ranh giới thửa đất.

Lưu ý:Trong trường hợp có tranh chấp về ranh giới thửa đất, đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi có đất để giải quyết.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Vũ Ngọc
Từ khóa: làm sổ đỏ 2024