Kể từ 01/01/2025: Những loại đất không giấy tờ nào sẽ được cấp sổ đỏ?

09:04, Thứ ba 28/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định tại Điều 138 Luật Đất đai 2024 số 31/2024/QH15 đã chia ra 3 nhóm được cấp sổ đỏ, sổ hồng với đất không có giấy tờ.

Những loại đất không giấy tờ nào sẽ được cấp sổ đỏ từ 01/01/2025?

Theo quy định tại Điều 138 Luật Đất đai 2024 số 31/2024/QH15 đã chia ra 03 nhóm được cấp Sổ đỏ, Sổ hồng với đất không có giấy tờ gồm: 

- Nhóm 1: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định trước ngày 18.12.1980, nay được Ủy ban nhân dân (UBND) xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp.

- Nhóm 2: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định từ 18.12.1980 đến trước 15.10.1993, nay được UBND xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp.

- Nhóm 3: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định từ 15.10.1993 đến trước 1.7.2014, nay được UBND xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp.

Những loại đất không giấy tờ nào sẽ được cấp sổ đỏ?

Những loại đất không giấy tờ nào sẽ được cấp sổ đỏ?

Theo đó, có thể thấy Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ, sổ hồng theo các mốc thời gian khác nhau: Từ trước 18.12.1980, từ 18.12.1980 - trước 15.10.1993 và từ 15.10.1993 - trước 1.7.2014.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2024, đất nông nghiệp đã sử dụng làm đất ở, đất phi nông nghiệp trước 1.7.2014 mà không có giấy tờ, hộ khẩu thường trú hay thuộc vùng có kinh tế khó khăn nay được UBND xã xác nhận đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì cũng sẽ được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Như vậy, Luật Đất đai 2024 đã mở rộng mốc thời gian sử dụng đất không có giấy tờ được cấp Sổ đỏ kéo dài thêm 10 năm (từ 01/7/2004 thành 01/7/2014). Có thể thấy từ năm 2025 tới đây, đất không giấy tờ sử dụng trước 01/7/2014 được tăng cơ hội cấp Giấy chứng nhận. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 138 Luật Đất đai 2024, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất từ 15/10/1993 - trước 01/7/2014 không có giấy tờ sẽ được cấp Sổ đỏ khi đáp ứng được các điều kiện:

- Không vi phạm quy định về pháp luật đất đai.

- Không thuộc trường hợp đất được Nhà nước giao không đúng thẩm quyền.

- Được UBND xã nơi có đất xác nhận đất không có tranh chấp.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2024, đất nông nghiệp đã sử dụng làm đất ở hoặc đất phi nông nghiệp trước 01/7/2014 mà không có giấy tờ, hộ khẩu thường trú hay thuộc vùng có kinh tế khó khăn nay được UBND xã xác nhận đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì cũng sẽ được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất. 

Ngoài ra, trường hợp các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp ổn định, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì cũng sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên hạn mức sẽ không được vượt quá mức giao đất nông nghiệp đối với cá nhân theo quy định. 

Thời hạn sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất: Tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận. Với diện tích đất nông nghiệp còn lại thì phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước (nếu có). 

Hiện nay, Luật Đất đai 2013 số 45/2013/QH13 quy định các nhóm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm:

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất để trực tiếp tham gia sản xuất nông - lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn/đặc biệt khó khăn từ trước 01/7/2014 mà:

  • Không có các giấy tờ theo quy định.

  • Không có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

Nay được UBND xã nơi có đất xác nhận là đất được sử dụng ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không giấy tờ nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004 và không vi phạm quy định về Luật Đất đai, nay được UBND xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với: 

  • Quy hoạch sử dụng đất

  • Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

  • Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn 

  • Được cơ quan nhà nước phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch 

Đất không có giấy tờ là gì theo Luật Đất đai 2024?

Lưu ý về giấy tờ đất

Lưu ý về giấy tờ đất

Theo Luật Đất đai 2024, "đất không có giấy tờ" thường được hiểu là đất không có văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật. Điều này có thể ám chỉ đến những trường hợp sau:

  • Đất không được đăng ký: Đất chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chẳng hạn như cơ quan quản lý đất đai, không có văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất.

  • Đất tranh chấp: Đất đang trong tình trạng tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất giữa các bên liên quan, do đó không có tài liệu pháp lý chứng minh quyền của bất kỳ bên nào.

  • Đất lấn chiếm: Đất bị lấn chiếm mà không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất của người lấn chiếm.

Trong tất cả các trường hợp này, việc xác định và giải quyết vấn đề liên quan đến đất không có giấy tờ thường phức tạp và đòi hỏi sự can thiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Mộc