Đề xuất xếp lương giáo viên mầm non theo 4 hạng dựa theo chuyên môn, nghiệp vụ

( PHUNUTODAY ) - Theo đó, giáo viên mầm non được phân thành 4 hạng, tùy theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp và được tính lương tùy theo các hạng.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang đề xuất xếp lương giáo viên mầm non theo 4 hạng. Theo đó, viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV, hạng III, hạng II, theo quy định tại Thông tư liển tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV sẽ được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non như sau:

- Đối với giáo viên mầm non hạng IV, mã số V.07.02.06 đạt các tiêu chuẩn của  hạng III theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III.

- Với giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.05 đạt các tiêu chí của II theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II.

- Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.05, chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng II theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này thì được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II.

- Đối với giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV.

giao_vien

Tùy theo các hạng, cách xếp lương được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

- Với chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III được áp dụng hệ số lương vủa viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

- Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

- Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I, được áp dụng hệ số lương của viên chức A1, nhóm A2.2 từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.

- Chức dan nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng lưu ý với trường hợp giao viên được tuyển dụng, đã hết thời gian tập sự theo quy định và hiện đang giữu hệ số lương 1,86 và 2,06, đến nay đã đủ điều kiện để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư này, thì được xếp hệ số lương 2,10 của viên chức loại A0, mốc nâng lương lần sau được tính 02 năm đối với giáo viên đang giữ hệ số lương 1,86.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.