Mức hưởng chế độ thai sản năm 2024 như thế nào, cách tính chi tiết nhất

10:37, Thứ tư 27/03/2024

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là những điều cần biết về chế độ thai sản ở Việt Nam theo quy định mới nhất và mức hưởng chế độ thai sản năm 2024:

Chế độ thai sản ở Việt Nam theo quy định mới nhất

Trong năm 2024, chính sách về mức hưởng chế độ thai sản ở Việt Nam đã được cập nhật và điều chỉnh. Dưới đây là những điều cần biết về chế độ thai sản ở Việt Nam theo quy định mới nhất:

Thời gian nghỉ thai sản: Theo quy định mới, phụ nữ có quyền nghỉ thai sản từ 4 đến 6 tháng trước ngày dự kiến sinh, tùy thuộc vào độ phức tạp của thai kỳ và tình hình sức khỏe của mẹ và em bé. Ngoài ra, họ cũng được phép nghỉ thêm từ 1 đến 2 tháng sau sinh nếu có yêu cầu từ bác sĩ.

Trong năm 2024, chính sách về mức hưởng chế độ thai sản ở Việt Nam đã được cập nhật

Trong năm 2024, chính sách về mức hưởng chế độ thai sản ở Việt Nam đã được cập nhật

Mức lương hưởng: Trong thời gian nghỉ thai sản, phụ nữ sẽ được hưởng mức lương tương đương với 100% mức lương cơ bản mà họ đang nhận trước khi nghỉ. Điều này giúp đảm bảo rằng họ không phải lo lắng về mất thu nhập trong giai đoạn này.

Bảo hiểm y tế và quyền lợi: Phụ nữ nghỉ thai sản sẽ tiếp tục được tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, họ cũng có quyền hưởng các quyền lợi bảo hiểm xã hội và các chương trình hỗ trợ của nhà nước như miễn giảm thuế và hỗ trợ tài chính cho các nhu cầu của em bé.

Quyền lợi cho chồng: Một trong những điểm đáng chú ý trong chính sách mới là việc mở rộng quyền lợi cho cha phụ. Theo đó, chồng sẽ được nghỉ 5 ngày trước ngày dự kiến sinh và 10 ngày sau sinh để chăm sóc và hỗ trợ mẹ và em bé. Điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của chồng trong việc chăm sóc gia đình.

Điều kiện hưởng chế độ: Để được hưởng chế độ thai sản, phụ nữ cần đáp ứng một số điều kiện như đã đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian quy định và làm việc tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tính công bằng và bảo vệ cho phụ nữ: Chính sách mới nhất về thai sản nhấn mạnh sự công bằng và bảo vệ cho phụ nữ trong quá trình mang thai và sinh con. Điều này bao gồm cả việc đảm bảo họ không gặp phải sự kỳ thị hoặc áp lực trong môi trường làm việc.

Những điều cần biết về mức hưởng chế độ thai sản ở Việt Nam năm 2024 theo quy định mới nhất không chỉ giúp phụ nữ hiểu rõ quyền lợi của mình mà còn thể hiện sự quan tâm và chăm sóc của xã hội đối với gia đình và trẻ em.

Tiền trợ cấp 1 lần khi sinh con

Theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi sẽ được hưởng tiền trợ cấp 1 lần như sau:

Trợ cấp một lần/con = 2 x Mức lương cơ sở

Hiện mức lương cơ sở 1/7/2023 là 1,8 triệu đồng/tháng. Do đó, mức trợ cấp một lần khi sinh con là: 1,8 triệu đồng x 2 = 3,6 triệu đồng.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Tiền chế độ thai sản

- Đối với lao động nữ sinh con:

Theo Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Mức hưởng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ x 6 tháng

Trường hợp chưa đóng đủ 06 tháng thì mức hưởng được tính theo mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng.

- Tiền trợ cấp trong các trường hợp khác:

Mức hưởng = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ : 24 x Số ngày nghỉ.

Mức hưởng thai sản đối với lao động nữ từ 1/7/2024 có thay đổi?

Vào ngày 10/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Nghị quyết nêu rõ, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 104/2023/QH15, từ ngày 01/7/2024, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được cải cách tổng thể chính sách tiền lương. Từ ngày này, mức lương cơ sở sẽ bị bãi bỏ mà thay vào đó sẽ xây dựng các bảng lương cơ bản mới bằng số tiền cụ thể.

Như vậy, khi cải cách tiền lương từ ngày 01/07/2024, mức hưởng thai sản 2024 đối với lao động nữ cũng sẽ thay đổi.

Theo đó, từ ngày 01/01/2024 đến hết 30/06/2024 một số chế độ thai sản được tính dựa trên lương cơ sở đối với lao động nữ vẫn được tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tại Điều 63, Điều 64 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

- Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

- Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 56, Điều 57, các khoản 2, 4, 5, 6 Điều 58, Điều 59, Điều 60 và Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội là mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đã đóng.

- Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản cũng được quy định cụ thể một ngày bằng 540.000 đồng.

- Mức trợ cấp một lần khi sinh con, nhận nuôi con nuôi cho mỗi con quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 63 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội bằng 3.600.000 đồng (không còn phụ thuộc mức lương cơ sở).

Tuy nhiên, hiện nay, vẫn chưa có văn bản chính thức quy định, hướng dẫn cụ thể về chế độ thai sản khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/07/2024.

Như vậy, trong trường hợp mức lương cơ sở bị bãi bỏ từ 01/7/2024 khi cải cách tiền lương thì mức hưởng chế độ thai sản có liên quan đến lương cơ sở có thể sẽ thay đổi theo.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Ngọc