Năm 2023: Cán bộ nhân viên y tế được tăng lương 2 lần

13:35, Chủ nhật 05/02/2023

( PHUNUTODAY ) - Theo Nghị quyết 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 do Quốc hội ban hành, cán bộ, nhân viên y tế có thể được tăng lương đến 02 lần trong năm 2023.

Đây là một tin vui đối với cán bộ, nhân viên y tế trong cả nước để họ yên tâm với công việc chữa bệnh cứu người, cụ thể như sau:

1. Tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở từ ngày 01/01/2023

tang-luong-can-bo-y-te-1

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 quy định về thực hiện chính sách tiền lương:

- Từ ngày 01/01/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị.

Như vậy, từ ngày 01/01/2023 sẽ tăng phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở, mức tăng cụ thể sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết trong thời gian tới. Tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2011/NĐ-CP, Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập như sau:

+ Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức y tế, thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và Bệnh viện tuyến huyện.

+ Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm xét nghiệm; khám bệnh, chữa bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa; y dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; sức khỏe sinh sản tại các cơ sở sự nghiệp y tế công lập và tại các cơ sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đặc biệt, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP. - Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023.

- Từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

2. Lương cán bộ, nhân viên y tế tăng theo chế độ tăng lương cơ sở

tang-luong-can-bo-y-te-2

Căn cứ quy định tại mục (1) nêu trên, sẽ ban hành Nghị định tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 01/7/2023.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP) lên 1.800.000 đồng/tháng.

Mức lương của cán bộ, nhân viên y tế được tính bằng hệ số lương nhân với mức lương cơ sở cũng từ đó được điều chỉnh tăng theo.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;

Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch).

Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Trong giai đoạn 2023 - 2025, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán để dành nguồn cải cách tiền lương như quy định tại Nghị quyết 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội.

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm