Sau ngày 01/07/2024, vẫn có 3 ngành được giữ phụ cấp thâm niên: Không biết sẽ thiệt

09:42, Thứ tư 17/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Ngày 01/7/2024, chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức sẽ bãi bỏ cấp thâm niên nghề trừ 3 ngành dưới đây.

Ngày 01/7/2024, Nhà nước sẽ thực hiện cải cách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW. Khi đó, chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức sẽ bãi bỏ cấp thâm niên nghề trừ 3 ngành dưới đây.

3 ngành vẫn được giữ phụ cấp thâm niên sau ngày 01/7/2024

Tại Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, Quốc hội đã thông qua chính sách cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW, chỉ có 03 ngành vẫn được giữ phụ cấp thâm niên để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức: Quân đội; Công an; Cơ yếu .

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW, chỉ có 03 ngành vẫn được giữ phụ cấp thâm niên để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức: Quân đội; Công an; Cơ yếu .

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW, chỉ có 03 ngành vẫn được giữ phụ cấp thâm niên để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức:

- Quân đội

- Công an

- Cơ yếu .

Ngoài bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề thì chế độ tiền lương mới còn bãi bỏ các khoản phụ cấp khác của cán bộ, công chức, viên chức như:

- Bãi bỏ phụ cấp chức vụ lãnh đạo: do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ;

- Bãi bỏ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ: do đã đưa vào trong mức lương cơ bản;

- Bãi bỏ phụ cấp độc hại, nguy hiểm: do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề.

Các khoản phụ cấp công chức, viên chức đang hưởng sẽ tiếp tục được áp dụng bao gồm:

- Phụ cấp kiêm nhiệm;

- Phụ cấp thâm niên vượt khung;

- Phụ cấp khu vực;

- Phụ cấp trách nhiệm công việc;

- Phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Nhiều khoản phụ cấp được gộp lại với nhau:

- Phụ cấp ưu đãi theo nghề gộp với phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm gọi chung là phụ cấp theo nghề: áp dụng đối với công chức, viên chức một số ngành như: giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường...

- Phụ cấp đặc biệt gộp với phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, cán bộ, công chức có thể sẽ được áp dụng khoản phụ cấp mới phân loại theo đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Bãi bỏ phụ cấp thâm niên, lương công chức có giảm?

Các cơ quan chức năng sẽ thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo nguyên tắc bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Các cơ quan chức năng sẽ thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo nguyên tắc bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Việc cắt bỏ thâm niên khi cải cách tiền lương khiến nhiều người tỏ ra vô cùng tiếc nuối, đồng thời cũng lo lắng thu nhập hằng tháng sẽ giảm đi bởi đối với công chức, viên chức công tác lâu năm, phụ cấp thâm niên chiếm một phần quan trọng trong thu nhập hàng tháng, khi mà có người được hưởng phụ cấp thâm niên đến 40% tiền lương. Không những vậy, đây còn là sự ghi nhận cho những năm gắn bó, nỗ lực cùng ngành.

Tuy nhiên, công chức, viên chức có thể hoàn toàn yên tâm bởi theo tinh thần của Nghị quyết 27, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo nguyên tắc bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Ngoài ra, từ năm 2025, bảng lương sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân khoảng 7%/năm. Trong đó, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức sẽ cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Tiến đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp. Vì thế, công chức, viên chức yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ..

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm