Tăng lương cơ sở từ 1/7/2023: Chi tiết bảng lương công chức

( PHUNUTODAY ) - Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, từ ngày 1-7- 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Ngày 11-11-2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, từ ngày 1-7-2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

download (27) (1)

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Hiện hành, theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức sau:

Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Chi tiết bảng lương công chức từ 1-7-2023:

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Trước thời điểm được tăng lương cơ sở, các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức như sau vẫn có thể được nâng lương sớm:

Artboard-1-100