Tết Dương lịch 2020 được nghỉ mấy ngày?

( PHUNUTODAY ) - Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là năm 2019 sẽ kết thức. Thời điểm này, người lao động đang quan tâm tới vấn đề Tết Dương lịch 2020 sẽ được nghỉ mấy ngày.

Theo điểm a khoản 1 điều 115 Bộ luật lao động 2012, Tết Dương lịch năm 2020 này, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trên cả nước sẽ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 1 ngày (ngày 01/01/2020).

Do Tết Dương lịch 2020 rơi vào giữa tuần (thứ 4) nên người lao động sẽ không được nghỉ bù, nghỉ kèm ngày cuối tuần hoặc hoán đổi ngày nghỉ như một số năm trước.

Tết Dương lịch 2020 người lao động được nghỉ 1 ngày.

Tết Dương lịch 2020 người lao động được nghỉ 1 ngày.

Trường hợp người lao động muốn kéo dài ngày nghỉ có thể thỏa thuận với cơ quan, đơn vị của mình để được trừ vào ngày phép năm hoặc nghỉ không lương.

Trường hợp những người đi làm đúng vào dịp Tết Dương lịch sẽ được giải quyết điểm C khoản 1 điều 97 của Luật Lao động năm 2012 và điểm C khoản 2 điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Cụ thể, người làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết ngày nghỉ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đam làm ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Như vậy, dịp Tết Dương lịch 2020 này người lao động được nghỉ duy nhất một ngày và hưởng lương 100% vào ngày 1/1/2020. Nếu đi làm sẽ đưojc nhận khoảng 400% lương.

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/tet-duong-lich-2020-duoc-nghi-may-ngay-search/

/Khoevadep

Thanh Huyền