Thời điểm kết thúc lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, người lao động nên biết để tránh thiệt thòi

22:20, Chủ nhật 30/10/2022

( PHUNUTODAY ) - Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động. Thông tin chi tiết như sau.

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu

Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Như vậy , độ tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động nam sẽ là 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ sẽ là 56 tuổi. Đây là độ tuổi nghỉ hưu áp dụng đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường.

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu mỗi năm như trên sẽ được áp dụng cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động (đối với cả lao động nam và lao động nữ) trong điều kiện lao động bình thường vào mỗi năm sẽ được xác định như sau:

Tuoi-nghi-huu-01

Người lao động được nghỉ hưu trước tuổi

Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, được sửa đổi bởi Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn so với độ tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường.

Người lao động được nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi khi thuộc một trong các trường hợp sau

- Người lao động có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn,… - Nghỉ hưu sớm hơn 10 tuổi: • Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Công an, bộ đội có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

Tuoi-nghi-huu

Người lao động được nghỉ hưu luôn không xét tuổi khi thuộc một trong các trường hợp sau

- Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Thanh Huyền
Từ khóa: tuổi nghỉ hưu