Trường hợp sang tên sổ hồng chung cư được miễn thuế

( PHUNUTODAY ) - Khi sang tên sổ hồng, người mua và người bán có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, các bên sẽ được miễn khoản thuế này.

Sang tên sổ hồng chung cư phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Ngoài số tiền để mua chung cư, phí công chứng, người mua và người bán sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp dưới đây.

Sang tên do mua bán

Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu rõ khi cá nhân, tổ chức có thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, phụ cấp, tiền công, từ mua bán bất động sản, động sản… nếu thuộc trường hợp phải nộp thuế thì phải thực hiện nghĩ vụ nộp thuế theo quy định.

Việc nộp thuế liên quan đến bất động sản, nhà ở (ở đây là chung cư), theo Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Giá chuyển nhượng x thuế suất 2%

Trong đó, giá chuyển nhượng là giá ghi trong hợp đồng mua bán căn hộ chung cư. Nếu hợp đồng không ghi giá hoặc giá trong hợp đồng thấp hơn giá do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (UBND) quy định thì giá chuyển nhượng là giá do UBND tỉnh quy định. Giá này sẽ là phần giá trị nhà, kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc theo giá tính lệ phí trước bạ. Nếu không quy định thì dựa vào phân loại nhà, tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản, giá trị thực tế còn lại.

Empty

Riêng với căn hộ chung cư hình thành trong tương lai, nếu hợp đồng mua bán chung cư không ghi giá hoặc giá thấp hơn (tỷ lệ góp vốn/tổng giá trị hợp đồng x giá đất và giá tính lệ phí trước bạ do UBND tỉnh quy định) thì giá chuyển nhượng được tính bằng giá UBND tỉnh quy định x tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng.

Nếu UBND tỉnh không quy định về đơn giá thì tính theo suất vốn đầu tư xây dựng căn hộ chung cư hình thành trong tương lai do Bộ Xây dựng công bố tại thời điểm mua bán.

Sang tên do tặng cho, thừa kế

Trường hợp sang tên chung cư do tặng cho, thừa kế thì nếu có phát sinh thu nhập từ thừa kế, quà tặng sẽ phải nộp thuế. Theo đó, thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt quá 10 triệu đồng/lần nhận.

Đối với trường hợp thừa kế, tặng cho là căn hộ chung cư thì giá trị bất động sản được xác định theo quy định về phân loại giá trị nhà; tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản do cơ quan quản lý Nhà nước ban hành. Nếu không xác định được thì căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định.

Empty

Trong trường hợp này, theo Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC, công thức tính thuế thu nhập cá nhân như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x 10%

Như vậy, khi có thu nhập dù là do chuyển nhượng, tặng cho hay thừa kế thì đều phải thực hiện trách nhiệm nộp thuế theo quy định.

Lưu ý, thuế thu nhập cá nhân sẽ do bên bán - bên có thu nhập từ việc mua bán chung cư nộp. Trường hợp hai bên thoả thuận bên mua là bên nộp thì thực hiện theo thoả thuận của các bên.

Trường hợp sang tên chung cư được miễn thuế

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế căn hộ chung cư gồm:

Trường hợp mua bán chung cư

- Việc mua bán chung cư thực hiện giữa những người thuộc một trong các nhóm quan hệ sau đây: Vợ với chồng; cha mẹ đẻ với con đẻ; cha mẹ nuôi với con nuôi; cha mẹ chồng với con dâu; cha mẹ vợ với con rể; ông bà nội/ngoại với cháu nội/cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

- Người bán chung cư chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất tại Việt Nam đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Chỉ sở hữu duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại thời điểm mua bán và đã có thời gian sở hữu tối thiểu 183 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chuyển nhượng toàn bộ căn hộ chung cư.

+ Thông tin do bên bán tự khai và chịu trách nhiệm. Trường hợp bị phát hiện thông tin không đúng sự thật sẽ bị truy thu thuế, phạt hành chính.

+ Không áp dụng với mua bán chung cư hình thành trong tương lai.

Empty

Trường hợp nhận thừa kế, tặng cho căn hộ chung cư

Đối tượng thuộc các trường hợp sau đây sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân: Vợ với cồng; cha mẹ đẻ với con đẻ; cha mẹ nuôi với con nuôi; cha mẹ chồng với con dâu; cha mẹ vợ với con rể; ông bà nội/ngoại với cháu nội/cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.